Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

2 januari 2020

In welke gevallen kan de werkgever er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

Bij de meeste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kan de werkgever kiezen of hij bij het loon van de werknemer telt of onderbrengt in de vrije ruimte. Soms is die keuze er niet. Altijd loon van de werknemer zijn:

  • een auto van de zaak (met uitzondering van de kosten van buitengewone beveiligingsmaatregelen van die auto);
  • een (dienst)woning (met uitzondering van een pied-à-terre en de kosten van buitengewone beveiligingsmaatregelen voor de woning);
  • de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de werkgever niet als eindheffingsloon heeft aangewezen;
  • vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor criminele activiteiten;
  • het deel van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat boven de 30%-grens van de gebruikelijkheidstoets uitkomt;
  • vergoedingen voor een boete die de werknemer heeft gekregen;
  • loon uit vroegere dienstbetrekking;
  • het rentevoordeel inclusief de kosten van een personeelslening voor een eigen woning waarvan de rente (inclusief de kosten) aftrekbaar is in de inkomstenbelasting;
  • het reguliere arbeidsrechtelijke loon.


Meer informatie over onbelast vergoeden en verstrekken volgens de fiscale regels vindt u in de toolbox De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen.