Wat zijn de beloningsopties bij een jubileum van 50 jaar?

14 december 2020

Wij willen werknemers die 50 jaar in dienst zijn belonen door ze een jubileumuitkering te geven, net als bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum. Er is echter alleen een fiscale regeling getroffen voor een uitkering bij een 25- of 40-jarig dienstverband. Hebben we de mogelijkheid om onze jubilarissen een onbelaste beloning te geven voor hun 50-jarig jubileum bij onze organisatie? 

Diensttijduitkeringen zijn bedoeld als beloning voor een werknemer die een jubileum viert in uw onderneming. Zowel bij 25 als bij 40 jaar dienstverband mag u de werknemer op grond van de belastingregels eenmalig onbelast een brutomaandloon geven. Ter gelegenheid van andere jubilea gaat het om belast loon. De eerste vraag is of men al iets gehad heeft bij 25 en/of 40 jaar in dienst. Zo niet, dan staat de 25 of 40 jaar vrijstelling nog open. U kunt dan alsnog een jubileumuitkering betalen en gebruikmaken van de vrijstelling.

Diensttijduitkering aanwijzen als eindheffingsloon

Als al gebruik gemaakt is van de vrijstelling bij 25 en 40 jaar, dan is een jubileumuitkering bij 50 jaar fiscaal belast loon. U kunt de uitkering dan wel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen. Daarmee heeft u de mogelijkheid om het toch uit de belastingheffing te houden. De diensttijduitkering moet dan aan de gebruikelijkheidstoets voldoen. In principe is dat dus mogelijk, maar wel moet rekening worden gehouden met het zogeheten 'gebruikelijkheidscriterium'. Dit houdt in dat het aanwijzen als eindheffingsloon niet ongebruikelijk mag zijn, hetgeen met name bedoeld is om normale brutoloonbestanddelen onbelast uit te keren. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. Gaat het om een hogere uitkering, dan kunt u de casus eventueel voorleggen aan de Belastingdienst, maar dat houdt ook een risico in dat men simpelweg aangeeft de aanwijzing inderdaad ongebruikelijk te vinden.