Welke normbedragen voor vergoedingen en verstrekkingen zijn veranderd?

12 juni 2020

Hoewel de meeste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen in 2020 gelijk blijven, zijn er ook veranderd. Welke?

Ondernemingen die aan werknemers iets uitdelen, mogen dat lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan is er belasting over verschuldigd.

Werkelijke waarde

Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen die u moet toepassen. Begin dit jaar publiceerde de Belastingdienst de tweede editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020. In deze nieuwsbrief staan alle wijzigingen die van belang zijn voor de aangifte loonheffingen, zo ook de normbedragen voor 2020. Veel bedragen zijn gelijk gebleven, maar de belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting is wél gestegen.

Normbedragen

Uw onderneming moet met de volgende normbedragen rekening houden:

  • onbelaste kilometervergoeding: € 0,19;
  • belaste waarde van maaltijden uit de bedrijfskantine: € 3,35;
  • belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek: € 5,60;
  • vrijgestelde vergoeding verhuiskosten: € 7.750;
  • vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenverzekeringen: € 27.