Welke normbedragen voor vergoedingen en verstrekkingen zijn veranderd?

5 januari 2021

Hoewel ik heb begrepen dat de meeste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen in 2021 gelijk blijven, zijn er ook een paar veranderd. Welke zijn dat?

Ondernemingen die aan werknemers iets uitdelen, mogen dat lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan zijn er loonheffingen over verschuldigd.

Werkelijke waarde belasten

Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen die u moet toepassen. Uw onderneming moet met de volgende normbedragen rekening houden:

  • onbelaste kilometervergoeding: € 0,19;
  • belaste waarde van maaltijden uit de bedrijfskantine: € 3,35;
  • belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek: € 5,70;
  • vrijgestelde vergoeding verhuiskosten: € 7.750;
  • vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen: € 27.