Zijn verstrekkingen met volledige eigen bijdrage belast loon?

30 juli 2019

Is een belaste verstrekking of terbeschikkingstelling nog wel belast als er een eigen bijdrage van de werknemer tegenover staat?

Het kan zijn dat werknemers voor bepaalde verstrekkingen die zij van de werkgever ontvangen een eigen bijdrage moeten betalen. Als deze eigen bijdrage minstens zo hoog is als de waarde van de verstrekking – zijnde de factuurwaarde inclusief BTW – geldt de verstrekking niet als belast loon. Er ontstaat dan immers een situatie waarbij de werknemer feitelijk zelf voor de verstrekking heeft betaald. Ditzelfde geldt voor terbeschikkingstellingen.Meer informatie over onbelast vergoeden en verstrekken volgens de fiscale regels vindt u in de toolbox De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen.