Werkkostenregeling (WKR)

Onder de werkkostenregeling kan de werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In 2023 is deze vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 3% en in 2024 1,92%. Van de rest van de loonsom is 1,18% vrij te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

De vrije ruimte is te gebruiken voor alle gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bijvoorbeeld een fiets (tool), een telefoon of een geschenk (video). Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling of nihilwaardering, dan neemt de voorziening geen vrije ruimte in beslag. Deelt de werkgever meer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen uit dan de vrije ruimte toestaat, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Nieuws

Belangrijke fiscale regelingen op de rol voor evaluatie

27-02-2024

De overheid houdt geregeld fiscale regelingen tegen het licht om te zien of ze nog wel doen wat ze beloven. Dit jaar worden onder meer de re...

Geschenk op Valentijnsdag onbelast uitdelen

12-02-2024

Als een werkgever op Valentijnsdag rode rozen of chocoladeharten wil uitdelen aan de werknemers, moet hij de waarde van die geschenken op de...

Schade aan eigendom werknemer vergoeden kan onbelast

07-02-2024

Als de persoonlijke eigendommen van een werknemer tijdens het werken beschadigd of kwijt raken, mag zijn werkgever hem daarvoor soms een onb...

Extra grenzen voor de 30%-regeling in 2024

17-01-2024

In 2024 moet een buitenlandse werknemer méér verdienen om onder de 30%-regeling te vallen. Dit komt door de jaarlijkse verhoging van de sala...