Geen beslag maar cessie op loon van werknemer

27 augustus 2019 | Door redactie

Vrijwel iedere werkgever krijgt op een zeker moment te maken met een door de rechter of een invorderingsambtenaar opgelegd loonbeslag. Maar een looncessie op verzoek van de werknemer behoort ook tot de mogelijkheden, en de werkgever moet ook daaraan verplicht meewerken.

Als een werknemer met schulden wil vermijden dat er door de rechter of een invorderingsambtenaar beslag op zijn loon wordt gelegd, kan hij zelf afspraken maken met zijn schuldeiser. Hij kan bijvoorbeeld afspreken dat hij een deel van zijn recht op salaris aan de schuldeiser overdraagt.

Uw onderneming moet meewerken aan looncessie

Vaak zal een schuldeiser alleen met zo’n betalingsregeling instemmen als de werknemer een zogenoemde ‘akte van cessie’ ondertekent. Deze akte zorgt ervoor dat een deel van het recht op salaris officieel wordt overdragen aan de schuldeiser. Als de schuldeiser en de werknemer de akte beide ondertekenen is uw organisatie verplicht om de looncessie uit te voeren. In dat geval maakt de salarisadministrateur ieder loontijdvak een deel van het nettoloon van de werknemer rechtstreeks over aan de schuldeiser van die werknemer. 

Beslagvrije voet hangt af van gezinssituatie

Net als bij een loonbeslag geldt bij een looncessie een beslagvrije voet. De werknemer moet immers nog wel geld overhouden om zijn vaste lasten te betalen en in zijn levensonderhoud te voorzien. De beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer (alleenstaand, getrouwd of samenwonend en met of zonder kinderen). In het algemeen bedraagt deze zo’n 90% van de voor de werknemer geldende bijstandsnorm.

Meer overmaken aan schuldeiser mag niet

De werkgever mag nooit een groter deel van het loon van de werknemer aan de schuldeiser overmaken dan tot de beslagvrije voet. Op grond van de wet (artikel 7:633 BW) kan een werknemer de loonvordering op zijn werkgever slechts overdragen tot aan de voor hem geldende beslagvrije voet. Net als bij een loonbeslag mag de looncessie dit bestaansminimum niet aantasten.
Mocht de werknemer bij een andere onderneming aan de slag gaan, dan verhuist de looncessie mee. Ook de toekomstige werkgever moet daaraan meewerken. De werknemer moet dit dus altijd melden bij eventuele sollicitaties.

Meer informatie over werknemers met schulden vindt u in de toolbox Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen.