Hoe in gesprek te gaan met werknemer met geldproblemen

Het Nibud heeft een set hulpmiddelen bij geldproblemen van werknemers gepubliceerd. Een signaalkaart en gesprekshandreiking geven HR-professionals en leidinggevenden handvatten om met werknemers met (dreigende) geldproblemen in gesprek te gaan.

15 april 2021 | Door redactie

Geldproblemen en de bijkomende stress kunnen in coronatijd veel voorkomen, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het vroegtijdig signaleren van problemen en het bieden van gerichte hulp kan hierbij helpen. Werkgevers kunnen hierin een grote rol spelen. De signaalkaart (pdf) van het Nibud helpt bij het herkennen van veelvoorkomende signalen bij geldproblemen, zoals een hoog ziekteverzuim, het door een werknemer regelmatig vragen om meer uren en het verzoek vakantiedagen uit te betalen. De gesprekshandreiking (pdf) ondersteunt bij het in gesprek gaan met de werknemer. Vaak wachten mensen met geldproblemen lang voordat ze hulp zoeken, waardoor een kleine achterstand vaak is uitgegroeid tot een grotere schuld. Door tijdig in gesprek te gaan en de werknemer te verwijzen naar passende hulpverlening, kunnen problematische schulden worden voorkomen.

Geldproblematiek van grote invloed

Bij drie op de vijf organisaties lopen werknemers rond met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. Geldproblematiek is vaak van grote invloed op het functioneren van werknemers, zowel privé als professioneel. Geldproblemen van werknemers hebben voor werkgevers ook gevolgen. Productiviteitsafname, verhoogde kosten voor ziekteverzuim en aanvullende kosten voor administratieve taken zoals het verwerken van loonbeslagen zijn hiervan enkele voorbeelden.

Passende hulp voor mensen met geldzorgen

Voor mensen met geldzorgen zijn er in Nederland veel mogelijke vormen van schuldhulpverlening en ondersteuning. Om iemand naar de juiste instanties door te verwijzen, is het belangrijk om te weten welke hulp het beste bij die persoon past. Via de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) kunnen werknemers met geldproblemen zowel digitaal als telefonisch – ook anoniem – contact opnemen. Daar worden zij geholpen de weg te vinden naar de organisatie die hen het beste kan helpen. De NSR is online bereikbaar op geldfit.nl en telefonisch via 0800-8115. Een werkgever kan bijvoorbeeld in een gesprek, via intranet of op een andere manier werknemers hierover informeren.