Hoeveel kosten werknemers met schulden?

4 oktober 2016 | Door redactie

Nibud heeft een tool ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen inschatten hoeveel geld zij per jaar kwijt zijn aan werknemers met schulden. Het instituut wil stimuleren dat werkgevers hun werknemers ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen.

Werknemers met schulden kunnen een organisatie veel geld kosten. Denk hierbij aan verzuimkosten en kosten van een verminderde productiviteit door bijvoorbeeld concentratieproblemen. Daarnaast zijn er nog de administratieve kosten van het verwerken van een loonbeslag. De Kostenscan Personeel met schulden van Nibud telt deze kosten bij elkaar op en geeft een indicatie van het bedrag dat een werkgever per jaar kwijt kan zijn aan werknemers met financiële problemen.

Vroegtijdige signalering kan geld besparen

Met de kostenscan wil Nibud werknemers met geldproblemen onder de aandacht brengen. Volgens de organisatie vinden veel werkgevers het lastig om financiële problemen met werknemers te bespreken omdat dit te veel het privéleven raakt. Toch is het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van deze problemen belangrijk. Zo kan een werkgever misschien voorkomen dat een werknemer te maken krijgt met een loonbeslag (tool), langdurig ziekteverzuim en een schuldhulpverleningstraject.