Hulp bij vroegtijdige signalering financiële problemen

In deze voor ondernemers, zelfstandigen en particulieren financieel zware coronatijden, is het van belang vinger aan de pols te houden als het gaat om de levensvatbaarheid van een onderneming én oplopende schulden, ook bijvoorbeeld bij zzp’ers, werknemers en particulieren. Voor ondernemingen zijn er de bekende financiële instrumenten zoals de verschillende ratio’s, maar ook is er steeds meer aandacht vanuit organisaties en gemeentes voor ondernemers, zelfstandigen en particulieren.

30 oktober 2020 | Door redactie

Ondernemers, of ze nu groot of klein zijn, lopen andere financiële risico’s dan particulieren, maar voor beide groepen geldt dat betalingsachterstanden snel kunnen uitlopen tot schulden. Uiteraard zullen ondernemers kijken naar de zogenoemde ratio’s, zoals de liquiditeit, solvabiliteit en de rentabiliteit. De liquiditeit geeft aan of er voldoende kasgeld is om kortlopende schulden te betalen, solvabiliteit kijkt in hoeverre de onderneming afhankelijk is van langlopende schulden bij bijvoorbeeld banken en rentabiliteit geeft inzicht in het rendement dat is behaald ten opzichte van het geïnvesteerde geld.

Nieuwe snelle en gratis online check financiële situatie

In coronatijd zullen voor veel ondernemingen ‘ratioseinen’  op rood springen. Niet voor niets breidt het kabinet de coronasteun nog uit, ook als ondernemers hun onderneming tijdelijk stil willen leggen zonder dat daar meteen allerlei nare financiële gevolgen aan zitten. Maar ook andere organisaties werken er aan om te voorkomen dat betalingsproblemen schuldzorgen worden. Zo lanceerde  de Nederlandse Schuldhulproute onlangs een online test voor ondernemers en zzp’ers om snel te onderzoeken hoe hun financiële situatie is. De nieuwe test heet Geldfit Zakelijk en is in samenwerking met ondernemersorganisaties, banken en verzekeraars gelanceerd. Via de gratis test op geldfitzakelijk.nl is niet alleen te checken hoe het er financieel voor staat, ook is er bewegwijzering naar hulp van de overheid en lokale gemeenten.

Wetswijziging per 1 januari 2021helpt particulieren met schulden

Naast ondernemers, of ze nu groot, klein of zelfstandig zijn, hebben naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden of lopen het risico daarin te belanden. De verwachting is dat deze aantallen zullen toenemen als gevolg van de coronacrisis. Een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet ervoor zorgen dat een betalingsachterstand niet uitgroeit tot een problematische schuld. Door de aanpassing in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waar ook de Eerste Kamer deze zomer akkoord op gaf, kunnen gemeenten gegevens over betalingsachterstanden uitwisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekering. Zij kunnen daardoor beter signaleren of iemand schulden opbouwt. Gemeenten kunnen dan sneller in actie komen en schuldhulpverlening aanbieden nog voordat mensen zelf aan de bel trekken. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in.Vanaf die datum mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan informatie over inkomen en vermogen. Omdat vroegsignalering van schulden nog in ontwikkeling is, wordt de wetswijziging binnen vijf jaar geëvalueerd. Indien nodig kan de regeling dan worden bijgesteld.