Nibud-coach helpt medewerkers met schulden

6 september 2013 | Door redactie

Helaas raken steeds meer mensen in financiële nood. Dat heeft gevolgen voor werkgevers. Uit een Nibud-rapport blijkt dat vier op de vijf organisaties medewerkers met schulden in dienst heeft. En hoewel schulden privé zijn, kan dit ook uw organisatie duur komen te staan. Een speciale coach van Nibud kan medewerkers weer op weg helpen.

Als een medewerker financiële problemen heeft, is dat in eerste instantie een privékwestie. Het wordt echter al snel uw probleem. Heeft u medewerkers met schulden in dienst, dan gaan de prestaties achteruit, stijgt het ziekteverzuim en ook diefstal neemt toe. Daarnaast is de kans groot dat medewerkers met schulden zullen vragen om een voorschot, een lening, een uitbetaling van vakantiedagen en extra uren, bijvoorbeeld in de vorm van overwerk.
Het kost extra tijd en geld om aan dit soort verzoeken tegemoet te komen en om ze administratief te verwerken. Dat geldt ook voor het afhandelen van een loonbeslag. Werkt u niet mee aan het loonbeslag, dan kan de schuldeiser de schulden zelfs op uw organisatie verhalen.

De Nibud-coach werkt ook in uw voordeel

U heeft er dus ook baat bij dat uw medewerker zijn financiële zaken weer zo snel mogelijk op de rit heeft. Een speciale coach van het Nibud kan daarbij helpen. De coach gaat samen met uw medewerker op zoek naar structurele oplossingen om hem uit zijn benarde financiële situatie te helpen. In grote lijnen ziet zo’n traject er als volgt uit:

  • Inventarisatiefase: een gesprek van ongeveer twee uur bij uw medewerker thuis.
  • Adviesfase: de coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever.
  • Begeleidingsfase: de coach begeleidt uw medewerker.

De werkgever dient de aanvraag in

Door uw medewerker te steunen, zullen het ziekteverzuim en de administratieve kosten dalen en de betrokkenheid, de inzet en de loyaliteit stijgen. Wilt u een medewerker hulp bieden, dan neemt u contact op met het Nibud en dient een aanvraag in voor een coachingstraject via het contactformulier. Medewerkers kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Nibud, dat moet de werkgever doen. Ook de kosten van het coachingstraject zijn voor rekening van de werkgever.