Werknemer met schulden kost uw organisatie € 13.000

31 mei 2017 | Door redactie

Als een werknemer in de financiële problemen komt, kost dat zijn werkgever gemiddeld € 13.000. Uit een rapportage van Nibud blijkt dat maar liefst 62% van de werkgevers werknemers in dienst heeft met schulden of andere financiële problemen.

Werknemers met schulden (tools) kosten werkgevers een hoop geld. En hoewel het percentage dat te maken krijgt met werknemers met financiële problemen gedaald is van 78% in 2012 naar 62% in 2017, krijgt het merendeel van de werkgevers deze kosten op zijn bord. Volgens het Nibud komen die kosten – gemiddeld genomen – door:

  • 20% minder concentratie en arbeidsproductiviteit (slechter functioneren);
  • zeven extra dagen ziekteverzuim per jaar als gevolg van de financiële problemen;
  • drie uur afhandeling per loonbeslag.

Op basis van een voltijdfunctie en een modaal inkomen komt dat neer op omgerekend € 13.000 per jaar. Werkgevers kunnen ook de kosten voor hun eigen organisatie uitrekenen.

Pas bij ernstige problemen signalen

Veel werkgevers uit het onderzoek van Nibud (pdf) geven aan dat zij pas bij ernstige betalingsachterstanden, een verzoek om een voorschot (tool) of een loonbeslag erachter komen dat een werknemer financiële problemen heeft. Dat is jammer, omdat de meeste werkgevers hun werknemers graag willen helpen bij het oplossen van hun problemen. Die hulp bestaat vaak uit een doorverwijzing naar een gemeentelijke schuldhulpverlening of kredietbank.

Verantwoord financieel gedrag stimuleren

Om werknemers te stimuleren om op een verstandige manier met geld om te gaan en op tijd aan de bel te trekken als dat niet lukt, kunnen werkgevers:

  • het voor werknemers duidelijk maken waar zij terecht kunnen met financiële vragen;
  • de website financieelgezondewerknemer.nl raadplegen voor manieren om verantwoord financieel gedrag te stimuleren;
  • werknemers doorverwijzen naar instanties die verder kunnen helpen bij geldproblemen. 

Meer informatie over werknemers met schulden vindt u in de toolbox Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen.

Bijlagen bij dit bericht

Personeelslening of voorschot
E-learning | VideoCollege 6 minuten