Werknemers met financiële problemen ondersteunen

17 juni 2022 | Door redactie

Geldzorgen bij werknemers kunnen tot lichamelijke en psychische klachten leiden, zeker als het om ernstige schulden gaat. Verzuim ligt in dat geval op de loer. Met de juiste ondersteuning kan de werkgever voorkomen dat de klachten verergeren en de werknemer langdurig uitvalt.

Werknemers met financiële problemen kunnen allerlei klachten krijgen waardoor zij ook op het werk dreigen vast te lopen. Volgens het NIBUD merken werkgevers en HR-professionals dat schulden van werknemers leiden tot ziekteverzuim. De helft van hen schat het op zeven dagen per jaar, de andere helft op twee tot drie keer meer! Werknemers met financiële problemen (artikel) kunnen last krijgen van psychische en lichamelijke klachten zoals stress, concentratieproblemen, hoofdpijn, buikpijn enzovoort. Werkgevers horen hier vaak pas van als er eenmaal loonbeslag wordt gelegd of een informatieverzoek van een deurwaarder is. Dan zijn de problemen al uitgegroeid tot flinke schulden en volgen er jaren met zware aflossingsverplichtingen.

Signalen voor geldproblemen

Werkgevers doen er goed aan eerder het gesprek aan te gaan (gesprekshandleiding). Vaak zijn er namelijk al wel signalen dat de werknemer niet goed in zijn vel zit en minder functioneert dan normaal. Het Nibud heeft een ‘Signaalkaart’ met aanwijzingen die op mogelijke geldproblemen duiden. Bijvoorbeeld een verzoek om het vakantiegeld alvast uitbetaald te krijgen of om te mogen overwerken. Ook ziekteverzuim is een belangrijke graadmeter. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de regel hanteren dat de direct leidinggevende in gesprek gaat als een werknemer vaker kort verzuimt. Dat is nodig, want als er geldzorgen spelen, zal de werknemer in kwestie daar niet uit zichzelf over beginnen.

Training leidinggevende in vroegsignalering

Een goed gesprek kan het begin zijn van een oplossing. Bij werknemers overheerst vaak schaamte. Het vraagt dus om de nodige tact en empathie om hierover het gesprek aan te gaan. Diverse grote bedrijven trainen hun leidinggevenden in vroegsignalering, het tijdig herkennen van signalen bij werknemers. Het is ook een goed idee om leidinggevenden te trainen in gespreksvoering en het wegnemen van belemmeringen bij werknemers om gevoelige zaken te bespreken. Daarnaast kunnen de bedrijfsmaatschappelijk werker en een budgetcoach helpen om de problemen te bespreken en door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.