Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen

Als werknemers schulden hebben, lijdt hun werk hier vaak onder. Uw onderneming kan de werknemer dan helpen door een voorschot of lening te geven of hem in de gelegenheid te stellen om over te werken. Maar er zijn meer manieren om ondersteuning te bieden! Hoe u werknemers met financiële problemen het beste kunt bijstaan, leest u in deze toolbox.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen

  Laat werknemers met financiële problemen niet (uit)vallen

  Nu de prijzen door hoge inflatie en andere economische omstandigheden de pan uit rijzen en de lonen niet in hetzelfde tempo meestijgen, is het voor werknemers lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral werknemers met een niet al te hoog salaris hebben vaak te kampen met geldstress. Zorgen over de financiële situatie hebben onvermijdelijk hun weerslag op het werk van de werknemer. Geldstress kan ten koste gaan van de productiviteit en het werkplezier en kan leiden tot verzuim.

  Gelukkig heeft uw organisatie een aantal gereedschappen om werknemers te ondersteunen. U kunt de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk meer uren geven, of een voorschot, of een personeelslening. Ook zijn er allerlei instanties en websites waarnaar u de werknemer kunt doorverwijzen. Deze toolbox zet alle mogelijkheden op een rij die de werkgever heeft om geldstress bij werknemers in de kiem te smoren. 

 • 2

  Werknemers met schulden

  Werknemers met geldstress herkennen

  Infographic Werknemer met schulden Publicatiedatum: 30-04-2024

  Vier op de vijf werkgevers hebben te maken met werknemers met financiële problemen. Geldstress heeft zijn weerslag op het werk van de werknemer. Uw organisatie plukt dus ook de vruchten van het (vroegtijdig) aanpakken van geldproblemen bij werknemers. U ziet de voordelen in deze infographic.


  Steeds meer geregistreerde schulden bij werknemers

  Nieuws Werknemer met schulden Publicatiedatum: 05-07-2022

  Vier op de vijf werkgevers (80%) heeft te maken met werknemers met financiële problemen. De meeste organisaties voelen zich geroepen om hun personeel te helpen. Zij zijn echter vaak pas laat op de hoogte van de problemen. Dit is te lezen in nieuw onderzoek van Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW.


  Werknemer met schulden kost uw organisatie € 13.000

  Nieuws Werknemer met schulden Publicatiedatum: 31-05-2017

  Als een werknemer in de financiële problemen komt, kost dat zijn werkgever gemiddeld € 13.000. Uit een rapportage van Nibud blijkt dat maar liefst 62% van de werkgevers werknemers in dienst heeft met schulden of andere financiële problemen.


  Werknemers met schulden melden zich vaak ziek

  Nieuws Werknemer met schulden Publicatiedatum: 15-12-2015

  Steeds meer werknemers hebben te maken met financiële problemen en melden zich om die reden ziek. Voor werknemers leidt het hebben van schulden namelijk vaak tot schaamte en veel stress. Hoewel dit een privéaangelegenheid is, kunnen werkgevers toch ondersteuning bieden. Dat is vaak ook goedkoper voor de werkgever.


  Wat doen schulden met werknemers en hun werk?

  Verdiepingsartikel Werknemer met schulden Publicatiedatum: 21-12-2022

  Door de hoge energie- en benzineprijzen en gierende inflatie hebben steeds meer werknemers moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Sommige werknemers komen hierdoor zelfs in ernstige problemen. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de werknemer. Ook werkgevers hebben er last van en zijn daarom gebaat aan een vroegtijdige aanpak van geldproblemen bij werknemers.


 • 3

  Schulden voorkomen

  Financiële problemen bij werknemers voorkomen

  Verdiepingsartikel Werknemer met schulden Publicatiedatum: 21-12-2022

  Uw onderneming is uiteraard niet verantwoordelijk voor het financiële gedrag van de werknemers. Maar gezien de negatieve effecten die schulden op de werkvloer voor de onderneming met zich (kunnen) meebrengen, is het wel verstandig om hier iets mee te doen. En het liefst voordat het tot een loonbeslag komt, want dat betekent dat de werknemers zijn loon deels moet inleveren.


  Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

  Tool Loonadministratie Publicatiedatum: 02-01-2024

  Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.


  Werknemers compenseren voor de hoge inflatie

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 02-11-2022

  Werknemers ondervinden steeds meer hinder van de aanhoudend hoge inflatie. Vanwege deze inflatie, maar ook vanwege de arbeidsmarktkrapte, zullen zij momenteel eerder vragen om een flinke loonsverhoging. Een loonsverhoging die de inflatie volgt of benadert is een mogelijkheid, maar u kunt als werkgever ook kiezen voor een andere vorm van compensatie.


 • 4

  Een voorschot of lening geven

  Afspraken over een voorschot correct regelen

  Verdiepingsartikel Werknemer met schulden Publicatiedatum: 30-04-2024

  Uw onderneming kan niet voorkomen dat werknemers financiële problemen krijgen. Wel kunt u een werknemer met geldstress soms uit de brand helpen door een voorschot te geven op zijn reguliere salaris, de vakantiebijslag of een 13e maand. Het is zaak om de afspraken over het voorschot heel goed vast te leggen en fiscaal correct af te handelen. Als het voorschot door een onzorgvuldige behandeling een lening wordt, gelden namelijk heel andere fiscale regels.


  Overeenkomst voor een voorschot op het loon

  Tool Werknemer met schulden Publicatiedatum: 21-12-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u uw werknemer een voorschot op het loon wilt geven.


  Personeelslening aan werknemers geven

  Tool Loonadministratie Publicatiedatum: 01-02-2023

  Tegen welke waarde moet een rentevoordeel in de loonheffingen?


  Personeelslening overeenkomst

  Tool Loonadministratie Publicatiedatum: 04-01-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u geld wilt uitlenen aan uw werknemer.


  Personeelslening of voorschot

  E-learning Loonadministratie Publicatiedatum: 15-12-2020

  Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus geeft u antwoord op deze vragen.


 • 5

  In gesprek over schulden

  Eerste hulp bij schulden van werknemers

  Verdiepingsartikel Werknemer met schulden Publicatiedatum: 08-11-2022

  Door de enorme inflatie hebben steeds meer werknemers moeite met rondkomen en groeit de groep met (problematische) schulden. Werknemers die kampen met schulden, lopen hier meestal niet mee te koop. Toch is het voor de werknemer, maar ook voor uw organisatie, van groot belang dat eventuele schulden zo snel mogelijk gesignaleerd en ‘aangepakt’ worden. Hierin is voor u als HR-professional een belangrijke rol weggelegd.


  Gesprek met een werknemer met (dreigende) schulden

  Tool Leidinggeven Publicatiedatum: 06-12-2021

  Gebruik deze gesprekshandleiding om met uw werknemer over zijn geldproblemen te praten.


 • 6

  Schulden aanpakken

  Loonbeslag voorkomen door looncessie

  Tool Werknemer met schulden Publicatiedatum: 08-04-2021

  Een werknemer met schulden kan een loonbeslag voorkomen door met een looncessie een deel van zijn salaris aan de schuldeiser over te dragen.


  Geen beslag maar cessie op loon van werknemer

  Nieuws Werknemer met schulden Publicatiedatum: 27-08-2019

  Vrijwel iedere werkgever krijgt op een zeker moment te maken met een door de rechter of een invorderingsambtenaar opgelegd loonbeslag. Maar een looncessie op verzoek van de werknemer behoort ook tot de mogelijkheden, en de werkgever moet ook daaraan verplicht meewerken.


  Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

  Toolbox Loonbeslag Publicatiedatum: 21-02-2024

  Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor de uitbetaling van het loon en brengt dus een hoop extra werk voor de werkgever met zich mee. Met deze toolbox kost de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslagen u geen hoofdbrekens.


  Mag een voorschot bij loonbeslag?

  Vraag & Antwoord Loonbeslag Publicatiedatum: 30-04-2024

  Op het loon van een werknemer is eerder dit jaar derdenbeslag gelegd. Hij vroeg ons om een voorschot op zijn vakantiegeld dat we normaal gesproken met het loon van de maand mei uitbetalen. Mogen we hem dit voorschot geven?


  Werknemers met schulden helpen zonder voorschot of lening

  Verdiepingsartikel Werknemer met schulden Publicatiedatum: 22-12-2022

  Een voorschot of een lening is niet altijd een geschikt middel om de schulden van de werknemer op te lossen. Er zijn gelukkig andere (minder risicovolle) manieren om werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Zeker gezien de huidige economische situatie én de gevolgen van werknemers met financiële problemen voor uw onderneming, doet u er verstandig aan om hier iets mee te doen.


  Werknemers met schulden de weg wijzen

  Tool Werknemer met schulden Publicatiedatum: 29-12-2022

  Waar kunnen werknemers met financiële problemen hulp bij schulden vragen? Met deze checklist kan de werkgever het hen vertellen.


  Hoe kan een werkgever een schuld van de nieuwe werknemer bij de oude werkgever betalen?

  Vraag & Antwoord Loonadministratie Publicatiedatum: 07-11-2022

  Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil overnemen en betalen, hoe werkt dat dan?


 • 7

  Meer informatie

  Gesprekstechnieken voor HR

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Als HR-professional voert u veel gesprekken met medewerkers en leidinggevenden. Voor een goed verloop van deze gesprekken moet u over de juiste gesprekstechnieken beschikken.

  Tijdens de training Gesprekstechnieken voor HR leert u een gesprek goed voor te bereiden en de juiste doelen te stellen. Daarnaast krijgt u inzicht in de verschillende gesprekstechnieken met de daarbij behorende voor- en nadelen. In de middag kunt u uw opgedane kennis direct in de praktijk oefenen met een ervaren acteur.

  Specialiseer uzelf in gesprekstechnieken en u bent verzekerd van een effectief gesprek met een optimaal resultaat!