Werknemer met schulden

Privéproblemen van werknemers vinden vaak hun weg naar de werkvloer. Al is het maar omdat de werknemer zich slecht kan concentreren, gestresst is of minder goed functioneert als gevolg van slaapgebrek. Zeker financiële problemen en loonbeslag leiden nog wel eens tot de nodige onrust, spanning en frustratie.

Werknemers die schulden hebben, kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken. Vaak zijn zij er al bij gebaat als u ze kunt helpen om een goede schuldhulpverlener te vinden of als ze hun hart eens kunnen luchten bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Door een werknemer met schulden hulp te bieden bij het op orde brengen van zijn financiële zaken, helpt u ook uw organisatie. Hoe eerder de werknemer uit de benarde positie komt, hoe sneller hij weer zal functioneren zoals u van hem gewend bent.

 

Hoe kan een werkgever een schuld van de nieuwe werknemer bij de oude werkgever betalen?

Loonadministratie | Publicatiedatum 07-11-2022

Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil overnemen en betalen, hoe werkt dat dan?

Is er altijd een gerechtsdeurwaarder nodig in geval van loonbeslag?

Loonbeslag | Publicatiedatum 21-05-2021

Is er altijd een gerechtsdeurwaarder nodig in geval van loonbeslag van een werknemer of is er ook een andere route?

Wanneer eindigt een loonbeslag?

Loonbeslag | Publicatiedatum 18-11-2020

Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen?

Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen

Werknemer met schulden Publicatiedatum 29-12-2022

Als werknemers schulden hebben, lijdt hun werk hier vaak onder. Uw onderneming kan de werknemer dan helpen door een voorschot of lening te geven of hem in de gelegenheid...

Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Loonbeslag Publicatiedatum 05-07-2021

Als werkgever moet u meewerken aan loonbeslag dat op een loon van werknemers wordt gelegd. Dat brengt een hoop extra werk en verantwoordelijkheden met zich mee. Deze...

Werknemers met schulden helpen zonder voorschot of lening

Werknemer met schulden 9 minuten | 22-12-2022

Een voorschot of een lening is niet altijd een geschikt middel om de schulden van de werknemer op te lossen. Er zijn gelukkig andere (minder...

Afspraken over een voorschot correct regelen

Werknemer met schulden 5 minuten | 21-12-2022

Zoals u in andere artikelen kunt lezen is uw onderneming gebaat aan het tijdig herkennen van signalen van financiële problemen bij werknemer...

Financiële problemen bij werknemers voorkomen

Werknemer met schulden 8 minuten | 21-12-2022

Uw onderneming is uiteraard niet verantwoordelijk voor het financiële gedrag van de werknemers. Maar gezien de negatieve effecten die schuld...

Werknemers met geldstress herkennen

Werknemer met schulden Publicatiedatum 29-12-2022

Vier op de vijf werkgevers hebben te maken met werknemers met financiële problemen. Geldstress heeft zijn weerslag op het werk van de werknemer. Uw organisatie plukt...

Modelmededeling beslagvrije voet

Loonbeslag Publicatiedatum 31-10-2022

Als er beslag wordt gelegd op het loon van een werknemer, krijgt de werknemer een modelmededeling beslagvrije voet van de beslaglegger met daarop het bedrag dat de werknemer...

Heeft u een vraag over Werknemer met schulden?

Kas  van der Meulen
Kas van der Meulen
Fiscaal-jurist / partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Werknemer met schulden?

Kas  van der Meulen
Kas van der Meulen
Fiscaal-jurist / partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie