Geluidshinder in moderne kantoorgebouwen

14 juli 2017 | Door redactie

Architecten van moderne kantoorgebouwen houden onvoldoende rekening met risico van geluidshinder op de werkplek. Door geluidshinder neemt de productiviteit en tevredenheid af en kunnen werknemers allerlei klachten krijgen.

Bij het ontwerpen en inrichten van een kantoorgebouw lijkt het voorkomen van geluidshinder onvoldoende mee te spelen.  Vooral kantoortuinen veroorzaken geluidshinder en zijn een bron van ergernis. De werkgever moet proberen alle negatieve gevolgen van lawaai en geluid (tool) tot het minimum te beperken. Officieel is er pas sprake van schadelijk geluid als iemand wordt blootgesteld aan een gemiddeld geluidsniveau van minimaal 80 dB(A). Dat betekent echter niet dat alle geluid dat onder deze norm blijft, niet schadelijk is.

Gezondheidsklachten door hinderlijk geluid

Hinderlijk geluid op de werkplek heeft wel degelijk invloed op de productiviteit en de gezondheid van werknemers en kan zowel psychische als lichamelijke klachten veroorzaken. Voorbeelden van mogelijke gevolgen zijn:

  • structurele concentratiestoornissen;
  • belemmeringen in de communicatie;
  • stressverschijnselen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, gespannenheid;
  • versnelling van hartslag en ademhaling door ergernis en irritatie.

Risico van hinderlijk geluid in de RI&E

De beleving van geluid is subjectief en dat maakt het moeilijk om duidelijke maatregelen te treffen. Het is verstandig om eerst in kaart te brengen waar de problemen precies spelen en bij wie. Hinderlijke geluiden die door meerdere werknemers als zodanig worden ervaren, moet de preventiemedewerker of arboprofessional opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het plan van aanpak moeten wel concrete oplossingen en maatregelen geformuleerd worden om de  geluidsoverlast weg te nemen.