Gratis tool voor arborisico's op kantoren

Natuurlijk is kantoorwerk veiliger dan werken in een fabriek met machines of giftige stoffen. Toch kennen ook kantooromgevingen arbeidsrisico’s zoals hoge werkdruk of RSI/KANS door langdurig computerwerk. Om die risico’s in kaart te brengen is er nu een handig hulpmiddel.

29 mei 2015 | Door redactie

Misschien lijkt kantoorwerk op het eerste gezicht niet zo risicovol. Toch zijn er wel degelijk arbeidsrisico’s in een kantooromgeving. Denk maar aan de gevaren van structurele hoge werkdruk en langdurig werken aan een beeldscherm. Uw werkgever is wettelijk verplicht om ook deze risico’s in kaart te brengen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Is het invullen hiervan een taak die op uw bordje ligt, of helpt u uw manager daarbij, dan kunt u spieken bij de Kantoren RI&E van Steunpunt RI&E.

RI&E nog wel laten toetsen

Deze gratis tool is nuttig als in uw organisatie vooral kantoorwerk plaatsvindt, als u geen gebruik kunt maken van een branche-specifieke tool en als de tool  Algemene MKB-RI&E te uitgebreid voor uw situatie is. Let wel op, het Steunpunt RI&E waarschuwt dat de Kantoren-RI&E (nog) niet erkend is. Daarom zijn ook organisaties met maximaal 25 werknemers verplicht om hun RI&E en bijbehorende plan van aanpak op basis van de Kantoren-RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienstverlener of arbokerndeskundige. Voor organisaties met meer dan 25 werknemers is zo’n toetsing altijd verplicht.