Lockdown vergroot kans op klachten door langdurig zitten

Van de thuiswerkers tijdens de lockdown bracht maar liefst 89% iedere dag zes uur of meer door achter zijn beeldscherm. Door dit langdurige zitten neemt de kans op lichamelijke klachten aanzienlijk toe, meldt TNO in het factsheet beeldschermwerk.

10 juni 2021 | Door redactie

TNO heeft een aantal cijfers op een rij gezet voor beeldschermwerk gedurende de lockdown. Daaruit blijkt dat een aanzienlijke groep van de thuiswerkers lange dagen op de werkplek achter het beeldscherm maakt. Van degenen die het afgelopen jaar langer dan 6 uur per dag achter de monitor zaten en klachten kregen, meldde 32% dat deze de schouder betroffen en 30% rapporteerde klachten aan de nek. Van de werkgerelateerde verzuimdagen heeft 16% langdurig computerwerk als oorzaak. Arbomaatregelen zijn dus zeker belangrijk om het verzuim terug te dringen, maar dit is niet voor alle werkgevers even duidelijk. 15% van de ondervraagde werknemers rapporteert tegenover TNO dat hun werkgever geen enkele maatregel genomen heeft om het beeldschermwerk arboverantwoord te maken.

Leidinggevende moet goede voorbeeld geven 

Natuurlijk vallen hier de inmiddels bekende maatregelen voor de thuiswerkplek onder, zoals een extra toetsenbord en eventueel scherm naast de laptop, zodat toetsenbord en beeldscherm los van elkaar opgesteld kunnen worden. Ook een losse muis in plaats van het touchpad is aan te raden. Daarnaast kan de werkgever de bureaustoel tijdelijk uitlenen. Maar TNO wijst eveneens op het belang van goede communicatie over het onderwerp, ook nu nog. Regelmatig informeren of werknemers klachten ondervinden, is belangrijk. Maar het scheelt ook als de leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door regelmatig te pauzeren (tool) of een sportmomentje in te lassen.

Bijlagen bij dit bericht

Eisen aan de thuiswerkplek
Tools | Checklists
Werkplekchecks vergelijken
Tools | Marktanalyses