Nemen robots morgen al banen over?

19 januari 2017 | Door redactie

De robotisering houdt veel medewerkers bezig. Volgens sommige voorspellingen zullen robots in de nabije toekomst allerhande werkzaamheden gaan uitvoeren, werk dat nu nog door mensen wordt gedaan. Of zal het zo’n vaart niet lopen…

Sommige onderzoeken, zoals in 2014 nog van de universiteit van Oxford, schetsen het volgende scenario: binnen enkele jaren zal 50% van de banen overgenomen zijn door robots. Een dergelijk rampscenario wordt niet door iedereen onderschreven. Anderen zeggen dat hierbij namelijk alleen gekeken is óf een baan te robotiseren valt en dat er geen rekening gehouden is met economische motieven: het bedrijfsleven zal robotisering pas grootschalig omarmen als dit op redelijke termijn een kostenbesparing met zich meebrengt. Robots zitten pas in het begin van hun levenscyclus en dat brengt hoge kosten met zich mee. Alleen vooruitstrevende technologische bedrijven wagen zich daaraan. Het kan dan ook zomaar nog (tientallen) jaren duren voordat robots gemeengoed zijn.

Robotisering bedreigt sommige beroepsgroepen

Sommige beroepen zitten wel meer in de gevarenzone dan andere. Magazijnmedewerkers, postmedewerkers, boekhouders, telemarketeers (tools) en administratief personeel lopen allemaal meer risico hun baan te zien verdwijnen dan medewerkers met beroepen waarvoor creativiteit, ondernemerschap, klantgerichtheid, conceptueel denken en organisatietalent vereist is. Door een projectgroep te leiden, proactief ideeën te pitchen en bijscholing (tool) kunnen medewerkers ervoor zorgen dat zij de komst van de robots vóór zijn.