Onderzoek moet effecten kantoortuin aan het licht brengen

Bedrijfsartsen krijgen veel klachten over kantoortuinen. Veel werknemers wijzen het werken in een kantoortuin aan als een van de oorzaken van hun ziekteverzuim of zelfs burn-out. Staatssecretaris Van Ark heeft daarom besloten onderzoek te laten doen naar de effecten van de kantoortuin.

14 april 2020 | Door redactie

Werken in een kantoortuin heeft voor veel werknemers nadelige gevolgen. Maar liefst 90% van degenen die zich ziek hebben gemeld, noemt tegenover de bedrijfsarts de kantoortuin als één van de oorzaken van het verzuim (tool). Daarbij gaat het vooral om problemen als geluidsoverlast en concentratieverlies, maar ook een gebrek aan privacy en te veel prikkels worden regelmatig genoemd. Dat uit zich bijvoorbeeld in vermoeidheid en hoofdpijn.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Voor staatssecretaris Van Ark voldoende reden om hier onderzoek naar te laten doen. Kantoortuinen hebben nooit deel uitgemaakt van onderzoek naar arbeidsomstandigheden (tool), maar daar komt nu verandering in. De eerste maatregel van Van Ark is om het onderwerp ‘werken in een kantoortuin’ op te nemen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Verder is het waarschijnlijk dat de NEN-norm ‘oppervlakte van kantoorwerkplekken’ zal worden aangepast.

Meer vierkante meters

Als dit inderdaad gebeurt, zal de nieuwe norm worden om meer vierkante meters per werkplek in te stellen. Vanwege de coronacrisis wordt dit waarschijnlijk sowieso al nodig. Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden, zullen zij dus na moeten denken over een nieuwe en betere inrichting van kantoortuinen. Advies van de OR kan hier een belangrijke rol bij spelen.

Bijlagen bij dit bericht