Ook staand werk is niet helemaal zonder gevaar

12 juni 2024 | Door redactie

In de afgelopen jaren is het wel duidelijk geworden dat zittend werk schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft, maar ook staand werk kent risico’s. Arboprofessionals moeten hiervan op de hoogte zijn en proberen de risico's te beperken.

Om langdurig zittend werk te vermijden, wordt tegenwoordig vaak gekozen voor werkplekken met zit-stabureaus. Maar een werknemer die langdurig op dezelfde plek of in dezelfde houding staat, krijgt te maken met een slechtere doorbloeding van de benen. Dit kan onder meer tot vermoeidheid en spataderen leiden. Ook stelt het langdurig staan de rug, voeten en diverse gewrichten op de proef en zorgt het bij zwangerschap (tools) voor een grotere kans op vroeggeboorte.

Neem staand werk op in de RI&E

Staand werk kent dus een aantal gezondheidsrisico’s. Deze moeten daarom worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Blijkt uit de RI&E dat specifieke maatregelen benodigd zijn, leg deze dan vast in het plan van aanpak (artikel). De zorgplicht van de werkgever dwingt hem ook om werknemers duidelijke voorlichting te geven over ergonomisch verantwoord werken. Probeer hierbij werknemers de keuze te geven tussen staand en zittend werken. Idealiter zorgt de werknemer voor een goede afwisseling tussen zitten, staan en lopen.

Ergonoom kan helpen bij werkplekinrichting

In functies waar veel staan onderdeel van het beroep is, zijn soms ontlastende maatregelen te nemen. Denk aan een stasteun en voldoende rustmomenten. Probeer in ieder geval te voorkomen dat een werknemer langer dan een uur onophoudelijk staand werkt.
Voor beleid op het gebied van ergonomie kan een specialist adviseren. Schroom dan ook niet om contact op te nemen met de arbodienst of een zelfstandig ergonoom.

Bijlagen bij dit bericht