Verlichting op kantoor kan schadelijk zijn

29 juli 2016 | Door redactie

Verstoring van het dag- en nachtritme kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals wel te zien is bij mensen die nachtdiensten draaien. Maar ook werknemers die ’s avonds doorwerken in kantoorlicht moeten op hun hoede zijn. Langdurige blootstelling aan licht kan ouderdomsklachten veroorzaken, zo blijkt uit recent onderzoek.

Het draaien van nachtdiensten verstoort het bioritme van werknemers en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee zoals slapeloosheid, depressiviteit en verhoogde kans op hartaandoeningen. Maar ook kantoormedewerkers die in de avonduren langdurig aan kunstlicht worden blootgesteld, ondervinden daarvan nadelige effecten, zo blijkt uit recent onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC onderzocht de functie van de biologische klok en ontdekte dat langdurige blootstelling aan kunstverlichting leidt tot tekenen van versnelde veroudering. Dat uit zich in verminderde spierkracht en beginnende botontkalking. De verschijnselen verdwijnen weer als het normale dag- en nachtritme terugkeert. 

Informatie over goede verlichting in arbocatalogus

Voor gezonde arbeidsomstandigheden op de werkplek is dus een goed contrast tussen licht en donker nodig. In Artikel 6.3 van het Arbobesluit staat dat op de werkplek sprake moet zijn van ‘voldoende daglicht’ en ‘voldoende voorzieningen voor kunstlicht als er niet genoeg daglicht binnenkomt. De diverse arbocatalogi geven informatie over inrichting van de werkplek en goede verlichting (tool). Zo moet kunstmatige verlichting voor de kantoorwerkplek een sterkte hebben die ligt tussen de 200 en 800 lux. In de Europese norm NEN-EN 12464 Licht en verlichting – werkplekverlichting – deel 1: Werkplekken binnen Nederland vindt u aan welke vereisten kunstverlichting precies moet voldoen. Daarbij wordt uitgegaan van de taak die verricht moet worden.