Wat is het verschil tussen een winkel- en een kantoorruimte?

15 juli 2019

De directie wil een extra bedrijfspand huren. Nu legde ze de vraag bij onze afdeling wat het verschil is tussen het huren van winkel- of kantoorruimte?

Het gaat zo goed met uw onderneming dat u op zoek bent naar nog meer bedrijfsruimte. Misschien heeft u net een mooi pand op een A-locatie gevonden en denkt u er met het tekenen van een huurovereenkomst te zijn. Goed dat de directie alert is en er vragen over stelt, want pas op! Anders dan bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een woonruimte, bestaan er in juridische zin twee soorten bedrijfspanden: winkels en kantoren. Een bedrijfspand is ofwel een winkel, ofwel een kantoor. Ook als het een loods is, een ziekenhuis of een garagebedrijf wordt het ingedeeld in één van beide categorieën. In het ene geval (een winkel) geldt artikel 7:290 BW, in het andere geval (een kantoor) geldt artikel 7:230a BW.

290-ruimte

Huurders die vallen onder artikel 290 worden door de wet extra beschermd. De gedachte daarachter is dat voor zulke huurders de locatie van hun pand extra belangrijk is. Zij investeren in de bekendheid van hun winkel bij het publiek. Als het publiek de weg naar de winkel eenmaal gevonden heeft, moet de huurder erop kunnen vertrouwen dat hij gebruik kan blijven maken van de locatie. De verhuurder moet dan niet iedere maand de huur op kunnen zeggen. Een 290-ruimte wordt op grond van de wet in eerste instantie verhuurd voor ten minste vijf jaar. Na die periode kan een huurder vertrekken, maar als hij dat niet doet, wordt de huur automatisch nog eens vijf jaar voortgezet, ongeacht de wensen van de verhuurder. Bovendien geldt een wettelijke opzegtermijn van minstens een jaar. Om het de verhuurder nog wat moeilijker te maken is bepaald dat een opzegging door de verhuurder ongeldig is als hij in de opzeggingsbrief niet de redenen voor de opzegging heeft genoemd. In uw geval ligt het dus aan de inrichting van de bedrijfsruimte welke regels van toepassing zijn: wordt het een winkelpand of kantoor?