Wie kunnen controles op de werkplek uitvoeren?

31 maart 2021

Onze organisatie probeert zich natuurlijk netjes aan alle wetten en regels te houden, maar welke instanties kunnen allemaal op de werkvloer komen controleren of dat inderdaad wel het geval is? En wat komen zij dan precies checken?

Inspectie SZW, de Vreemdelingenpolitie, UWV en de Belastingdienst kunnen op uw werk controles houden. Elk van deze partijen is gerechtigd om de identiteit van de werknemers vast te stellen. Is de identiteit van een werknemer niet vast te stellen bij zo’n controle? Dan kan de werknemer een boete krijgen of hij wordt meegenomen naar het politiebureau. Uw organisatie moet werknemers in de gelegenheid stellen om aan de legitimatieplicht te voldoen, ook als dat betekent dat de werknemer het werk daarvoor even moet staken.

Diverse redenen voor controle op de werkplek

Elke instantie heeft zijn eigen redenen om op de werkvloer te komen controleren:

  • Inspectie SZW bekijkt of het er in uw organisatie gezond, eerlijk en veilig aan toegaat. Ieder jaar heeft de Inspectie bepaalde speerpunten. Daarnaast reageert de instantie op signalen en meldingen van mogelijke misstanden.
  • UWV bezoekt werkplekken om te controleren of mensen met een uitkering hun werkzaamheden netjes en naar waarheid hebben doorgegeven.
  • De Vreemdelingenpolitie kan op de werkplek komen kijken als er een vermoeden is van illegale werknemers.
  • De Belastingdienst kan uw organisatie binnenwandelen voor een zogeheten waarneming ter plaatse om inzicht te krijgen in de administratie van uw organisatie. 

Als één van de genoemde instanties op de stoep staat, moet uw organisatie als goed werkgever medewerking verlenen aan het bezoek.Meer informatie over de identificatieplicht van de werkgever vindt u in de toolbox Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen.