Werkplek

In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

Waar moeten we aan denken bij thuiswerken?
Werknemers die qua werkzaamheden thuis kunnen werken, moeten in ieder geval beschikken over een thuiswerkplek die geschikt is (tool). Belangrijk daarbij is de vraag of de werkgever het thuiswerken als eis stelt of het alleen aanbiedt als mogelijkheid. Als het een eis is, heeft de werkgever ook een zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen.

Nieuws

Repressieve maatregelen niet altijd te voorkomen

22-11-2023

Soms zijn risicovolle omstandigheden dusdanig dat alleen preventieve maatregelen onvoldoende veiligheid bieden. De werkgever moet dan terugg...

Printer op thuiswerkplek is meestal belast

22-11-2023

Veel werknemers vinden het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om thuis te werken. Veel werkgevers bieden hun werknemers deze mogelijkhe...

RIVM waarschuwt voor combinatie zitten en gebrek aan bewegen

16-11-2023

Het aantal mensen dat niet aan de Nederlandse Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad voldoet, is sinds corona toegenomen, zo blijkt uit on...

Werken met biologische agentia vraagt om risicobestrijding

25-10-2023

In organisaties waar wordt gewerkt met biologische agentia moet de werkgever maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen ziektes en...