Werkplek

In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

Waar moeten we aan denken bij thuiswerken?
Werknemers die kunnen thuiswerken, moeten in ieder geval beschikken over een thuiswerkplek die geschikt is (tool). Belangrijk daarbij is de vraag of de werkgever het thuiswerken als eis stelt of het alleen aanbiedt als mogelijkheid. Als het een eis is, heeft de werkgever ook een zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen.

Nieuws

Regels Arbowet gelden ook voor derden en de omgeving

22-05-2024

De werkgever heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers, maar ook voor die van anderen die...

Werknemer bespreekt fysieke klachten vaak niet op het werk

25-04-2024

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat brengen dat niet altijd in verband met het werk of de werkplek en bespreken hun klachten o...

Besparen reistijd belangrijke reden voor thuiswerken

23-04-2024

Hoewel de meeste werknemers minder dan een half uur reizen om op hun werk te komen, is reistijd een belangrijke reden om thuis te werken. Op...

OR moet arbeidsomstandigheden kritisch bewaken

19-04-2024

Ondernemingsraden doen er goed aan om zowel het beleid rond arbeidsomstandigheden, als de handhaving ervan en de communicatie erover eens kr...