Werkplek

Voor een werkgever is het belangrijk om werkplekken zo goed mogelijk in te richten, want een goede werkplek zorgt voor een lager verzuim. De werkgever moet bij de inrichting van de werkplek denken aan bepalingen uit de wet, zoals onder meer omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

Uitgelicht

Zijn er voorschriften voor het instellen van een...

Onze medewerkers zitten veel op de weg voor klantbezoek. Hoe kunnen ze de autostoelen van hun personenauto’s het beste instellen?

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Hoe stel je de autostoel als werkplek het beste...

Wij hebben veel werknemers in dienst die voor het werk regelmatig op pad zijn in de auto. Hoe kunnen zij hun autostoel het beste instellen?

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Een lichtplan voor de werkplek

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 31-07-2019

Inrichting kantoorwerkplek

Steeds meer werknemers doen beeldschermwerk. Ook deze werkplek moet aan verschillende eisen voldoen. Zo zijn er NEN-normen voor de...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Toolboxen

Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 27-05-2020

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

Het kantoor verantwoord inrichten na corona

Corona-advies 4 minuten | 07-08-2020

Nu corona iets meer in bedwang lijkt, wordt de noodzaak tot thuiswerken minder gevoeld. Er komen weer meer medewerkers op kantoor, waaronder...

Beschermd bij alleen werken

Preventie 4 minuten | 07-08-2020

Door de coronacrisis kan het vaker voorkomen dat werknemers alleen op het bedrijf aanwezig zijn, ook als dat normaal gesproken niet gebeurt....

OR-instemming is nodig op het beleid voor terugkeer naar de werkplek

Werkplek 4 minuten | 07-07-2020

Nu de overheid de coronamaatregelen geleidelijk versoepelt, werken veel organisaties aan beleid voor de (gedeeltelijke) terugkeer naar de we...

Infographics

Werkplek voor auditief en visueel beperkten

Werkplek Publicatiedatum 17-06-2020

Werknemers met een auditieve of visuele beperking hebben speciale behoeften voor de werkplek, op kantoor én thuis. Een goede werkplek is van belang, juist ook...

Werken in hitte

Werkplek Publicatiedatum 22-04-2020

De Arbowet omschrijft niet precies bij welke temperaturen het nodig is om maatregelen te nemen tegen de hitte. Dat hangt namelijk ook van factoren af als de luchtvochtigheid...

Gezond thuiswerken

Thuiswerken Publicatiedatum 06-04-2020

Een aanzienlijk deel van Nederland werkt door de uitbraak van het coronavirus thuis. Langdurig in dezelfde of in een verkeerde houding beeldschermwerk verrichten, kan...

De juiste houding achter het scherm

RSI/KANS Publicatiedatum 28-01-2020

Uw werknemers werken allang niet meer alleen op vaste computers, maar zijn ook professioneel actief op draagbare media. Hoe voorkomen zij lichamelijke klachten?

Vraag en antwoord

Hoe verrekenen we verlofdagen met eigen bijdrage?
Stel dat op het salaris van de werknemers die ook privé met de auto van de zaak rijden € 100 wordt ingehouden en dat ze 7 dagen verlof inleveren. De vraag is dan wat de waarde is van de ingeleverde dagen. Het inleveren van dagen is in dit geval te beschouwen als een beloning... Lees het hele antwoord