Werkplek

Voor een werkgever is het belangrijk om werkplekken zo goed mogelijk in te richten, want een goede werkplek zorgt voor een lager verzuim. De werkgever moet bij de inrichting van de werkplek denken aan bepalingen uit de wet, zoals onder meer omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

Uitgelicht

Zijn er voorschriften voor het instellen van een...

Onze medewerkers zitten veel op de weg voor klantbezoek. Hoe kunnen ze de autostoelen van hun personenauto’s het beste instellen?

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Hoe stel je de autostoel als werkplek het beste...

Wij hebben veel werknemers in dienst die voor het werk regelmatig op pad zijn in de auto. Hoe kunnen zij hun autostoel het beste instellen?

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Een lichtplan voor de werkplek

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 31-07-2019

Inrichting kantoorwerkplek

Steeds meer werknemers doen beeldschermwerk. Ook deze werkplek moet aan verschillende eisen voldoen. Zo zijn er NEN-normen voor de...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Toolboxen

Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 27-05-2020

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Daarom is het...

Tools

Verdiepingsartikelen

Een lichtplan voor de werkplek

Werkplek 4 minuten | 31-07-2019

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee de...

Arbeidsongeschiktheid heeft niet altijd een fysieke oorzaak

Arbeidsomstandigheden 8 minuten | 15-04-2019

Bij langdurig verzuim of aantoonbare lichamelijke klachten van een werknemer wordt vaak direct gedacht aan een fysieke oorzaak, zoals een on...

De redelijkheidstoets voor de nihilwaarderingen

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 20-03-2019

De werkkostenregeling kent 3 toetsen. De gebruikelijkheidstoets is de bekendste. Deze toets wordt toegepast voor vergoedingen en verstrekkin...

Infographics

Werken in hitte

Werkplek Publicatiedatum 22-04-2020

De Arbowet omschrijft niet precies bij welke temperaturen het nodig is om maatregelen te nemen tegen de hitte. Dat hangt namelijk ook van factoren af als de luchtvochtigheid...

Gezond thuiswerken

Thuiswerken Publicatiedatum 06-04-2020

Een aanzienlijk deel van Nederland werkt door de uitbraak van het coronavirus thuis. Langdurig in dezelfde of in een verkeerde houding beeldschermwerk verrichten, kan...

De juiste houding achter het scherm

RSI/KANS Publicatiedatum 28-01-2020

Uw werknemers werken allang niet meer alleen op vaste computers, maar zijn ook professioneel actief op draagbare media. Hoe voorkomen zij lichamelijke klachten?

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval Publicatiedatum 09-10-2019

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens de Arbowet is uw organisatie verplicht...

Vraag en antwoord

Wie mag thuiswerken en wie niet?
Als in uw organisatie een cao van toepassing is, dan zult u die afspraken moeten volgen. Zegt de cao weinig of niets over thuiswerken dan is het raadzaam om in een eigen beleid objectieve redenen op te nemen waarom thuiswerken bij bepaalde functies of situaties wel is toegestaan en bij... Lees het hele antwoord