Bedrijfscommissie publiceert instructiefilm OR

2 juni 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden (OR) en werkgevers die niet precies weten hoe de bemiddelingsprocedure van de bedrijfscommissie in zijn werk gaat, kunnen nu hun hart ophalen met een nieuwe instructievideo over die procedure. De bedrijfscommissies bemiddelen bij conflicten tussen de bestuurder en OR.

Bij een geschil met de bestuurder kan de OR volgens de algemene geschillenregeling (tool) naar de rechter, maar ook naar de bedrijfscommissie voor bemiddeling. In twee minuten toont de video (zie hieronder) hoe de bedrijfscommissie bemiddelt. De commissies bewijzen bij conflicten over medezeggenschap hun waarde, zoals bij een conflict tussen bestuurder en OR. Door te bemiddelen of advies te geven, lossen de bedrijfscommissies veel conflicten op.

Bemiddeling bedrijfscommissie niet meer verplicht

Vóór juli 2013 was de bemiddeling via de bedrijfscommissies verplicht in de beroepsprocedure van de OR (tool) voordat de OR naar de rechter kon stappen. Sinds de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de bemiddeling vrijwillig. De OR en bestuurder kunnen dus direct naar de kantonrechter stappen als zij denken dat bemiddeling geen zin heeft. Bedenk wel dat het proces via de rechter de verhoudingen vaak op scherp zet en veel tijd in beslag neemt.