COR tegen wegsturen Raad van Commissarissen Eneco

15 januari 2018 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) wil niet dat de aandeelhouders van Eneco de Raad van Commissarissen (RvC) wegsturen. Iets meer dan de helft van de aandeelhouders heeft het vertrouwen in de RvC opgezegd.

De COR heeft opgeroepen om de strijdbijl te begraven. Er is volgens de raad sprake van wantrouwen tussen de grootste aandeelhouders enerzijds en de RvC en raad van bestuur anderzijds. De COR hoopt dat de partijen toch weer met elkaar in gesprek gaan over het verkoopproces om zo te werken aan een stabiele toekomst voor Eneco. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag: de gemeenten hebben namelijk een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen om te  stemmen over het opzeggen van het vertrouwen in de RvC.

COR verdedigt belangen van achterban

De COR doet er goed aan om zich uit te spreken over de situatie: de belangen van de achterban (tools) staan tenslotte op het spel. Hoe meer de partijen kibbelen, hoe onrustiger dit is voor werknemers. Ook kan het vertrek van de RvC in het nadeel zijn van de COR. Beiden raden hebben tenslotte de taak om de bestuurder zo goed mogelijk te helpen bij het opstellen van beleid. Daarnaast hebben beide raden een controlerende functie binnen de organisatie: ze bewaken de koers en continuïteit. Zij kunnen elkaar daarin steunen en adviseren. De COR zou met een nieuwe RvC opnieuw een band moeten opbouwen en dat kost tijd. De relatie tussen OR en RvC binnen organisaties is een aandachtspunt voor de Sociaal-Economische Raad (SER).

Aandeelhouders overwegen verkoop aandelen Eneco

Eneco maakt sinds begin 2017 geen onderdeel meer uit van netbeheerder Stedin. De aandelen zijn in het bezit van 53 gemeenten, die overwegen de aandelen te verkopen. De COR van Eneco dreigde eerder al naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen als het besluit van de bestuurder af zou wijken van het advies van de COR. De COR eiste namelijk baangarantie en wilde graag dat duurzaam ondernemen een speerpunt blijft voor Eneco. Een besluit is nog niet genomen.

Update 17 januari 2018: De RvC van Eneco heeft voorgesteld om een mediator in te schakelen en zo te voorkomen dat de ruzie verder escaleert. De aandeelhouders hebben hiermee ingestemd.