Corona stond centraal in het OR-nieuws in 2021

31 december 2021 | Door redactie

Er kwam in 2021 nogal wat op werkgevers af. De coronacrisis dwingt werkgevers om structurele maatregelen te treffen in de organisatie, net als de nieuwe wet- en regelgeving die in 2022 ingaat. De ondernemingsraad (OR) moet de ontwikkelingen op de voet volgen, want vaak heeft de OR hierbij inspraak. OR Rendement zet het meest gelezen OR-nieuws van dit jaar op een rij.

De coronacrisis houdt langer aan dan aanvankelijk gedacht. Net als het kabinet moeten ook werkgevers beleid voor de lange termijn ontwikkelen. Denk aan beleid voor hybride werken of de invoering van flexplekken. De bestuurder kan niet zomaar allerlei structurele maatregelen doorvoeren zonder dat eerst met de ondernemingsraad te overleggen. In veel gevallen heeft de OR dan namelijk adviesrecht (artikel 25 WOR) of instemmingsrecht (artikel 27 WOR). En ook als dat niet zo is, heeft de OR altijd het recht om over corona-gerelateerde zaken met de bestuurder te overleggen (artikel 23, lid 2 WOR) en hem ongevraagd advies te geven (artikel 23, lid 3 WOR).

OR moet weten welke ontwikkelingen relevant zijn voor OR-werk

Voor de OR is het van belang om de ontwikkelingen in de gaten te houden en te weten wanneer hij wel of niet iets in te brengen heeft. Daarom hieronder een overzicht van de 10 best gelezen OR-nieuwsberichten van 2021: