Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

17 augustus 2018 | Door redactie

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook zijn er nog een aantal onderwerpen die de OR vrijwillig kan opnemen in het OR-reglement.

Het voorlopig OR-reglement vormt een basis voor het functioneren van de OR. Heeft de OR inmiddels enige routine ontwikkelt in het vormgeven van zijn rol, dan is het verstandig om het voorlopig OR-reglement definitief te maken. De spelregels voor het definitief vaststellen van het OR-reglement zijn bepaald in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Werkwijze OR in het OR-reglement

In het OR-reglement moet de OR zijn werkwijze vastleggen. Zo bepaalt artikel 14 WOR dat de OR in het OR-reglement huishoudelijke zaken moet opnemen  zoals:

 • de gevallen waarin de OR bijeenkomt;
 • de manier waarop de OR bijeengeroepen wordt;
 • het aantal OR-leden dat minimaal aanwezig moet zijn voor een vergadering (quorum);
 • hoe de OR besluiten neemt, bijvoorbeeld met gewone of gekwalificeerde meerderheden (doorslaggevende meerderheid);
 • hoe het OR-secretariaat werkt;
 • hoe de OR-secretaris de agenda voor de OR-vergaderingen opstelt en bekendmaakt en het tijdstip waarop;
 • wanneer de OR-secretaris de verslagen van de vergaderingen en de jaarverslagen bekendmaakt.

Verplichte en niet verplichte onderwerpen in het OR-reglement

Ook moet het OR-reglement regels bevatten over de OR-verkiezingen, dat is bepaald in artikel 10 WOR. Het gaat om regels voor:

 • de kandidaatsstelling;
 • de inrichting van de verkiezingen;
 • de vaststelling van de verkiezingsuitslag;
 • de vervulling van tussentijdse vacatures in de OR.

Bovendien schrijft artikel 9, lid 4 WOR voor dat de OR in het OR- reglement voorzieningen moet treffen om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen werknemers in uw organisatie zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. Als zulke voorzieningen voor uw organisatie nodig zijn, is het dus verplicht om ook deze in het reglement uit te werken.
Eventueel kan de OR ook nog een aantal niet-verplichte onderwerpen opnemen in het OR-reglement:

 • de omvang van de OR;
 • het kiesrecht van werknemers;
 • de instelling van kiesgroepen;
 • de zittingsduur van de OR-leden.

Deze onderwerpen staan in de artikelen 6, 9 en 12 WOR. Als de OR in het OR-reglement niets regelt over deze onderwerpen, gelden de wettelijke bepalingen in deze artikelen.