Nieuw voorbeeld SER voor OR-reglement

26 maart 2021 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het voorbeeldreglement voor ondernemingsraden vernieuwd en gepubliceerd. Dit voorbeeldreglement is een veelgebruikt format om het OR-reglement op te stellen. Verplicht is het gebruik ervan echter niet.

In 2020 is het voorbeeldreglement van de SER herzien. Zo zijn de bepalingen over de OR-verkiezingen (toolbox) aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is immers van belang dat de OR of de verkiezingscommissie zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van de kiesgerechtigden en de kandidaten.

Eisen om geldige elektronische verkiezingen te organiseren

Het reglement bevat nu ook voorbeeldteksten voor ondernemingsraden die gebruik willen maken van geoormerkte zetels. Geoormerkte zetels zijn zetels die bestemd zijn voor bepaalde groepen werknemers, onderdelen of vestigingen. Dit is een manier om de vertegenwoordiging van bepaalde groepen in de OR te bevorderen. Ook is de voorbeeldtekst en toelichting over elektronisch stemmen aangepast. Door de coronacrisis vinden de verkiezingen nu vooral digitaal plaats. In het voorbeeldreglement is toegelicht met welke voorwaarden de OR of de verkiezingscommissie rekening moet houden om geldige elektronische verkiezingen te organiseren.

SER heeft ook oog voor vernieuwing medezeggenschap

Ook geeft de SER in het voorbeeldreglement wat opties voor vernieuwing van de medezeggenschap binnen de bestaande regels van de Wet op de ondernemingsraden. Zo beschrijft de SER mogelijkheden zoals het werken met thema’s of klankbordgroepen, het organiseren van bijeenkomsten of het gebruik maken van digitale platforms.