OR en RvC moeten kennis en inzicht uitwisselen

19 juni 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) en de raad van commissarissen (RvC) hebben een gemeenschappelijk belang: het goed functioneren van de organisatie. Een goede samenwerking is dus van belang. In de praktijk maken de OR en de RVC echter weinig gebruik van elkaar kennis en inzichten.

De ondernemingsraad (OR) en de raad van commissarissen (RvC) houden zich beiden bezig met het reilen en zeilen van de organisatie. Ze beschikken elk over hun eigen kennis en inzichten en kunnen elkaar versterken door deze met elkaar te delen. In de praktijk hebben de OR en de RvC echter vaak weinig contact. Meestal beperkt zich dat tot halfjaarlijkse overlegvergadering met de bestuurder, het zogeheten artikel-24-overleg. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daarom onlangs de ‘Handreiking voor OR 'Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR' (pdf) gepubliceerd.

OR en RvC kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen

Eén van de tips in de handreiking om de onderlinge samenwerking te verbeteren, is om vaker contact met elkaar op te nemen. Zo kan de OR één keer per jaar een bijeenkomst van een dag(deel) voor de OR en RvC organiseren, eventueel gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een afsluitende borrel. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de OR en de RvC onderwerpen bespreken die van gemeenschappelijk belang zijn en niet al te gevoelig liggen. Zowel een lid van de OR als van de RvC kan in een korte presentatie toelichten waar de raad mee bezig is en met welk doel. Zo leren de leden elkaar beter kennen en wordt het makkelijker om te bepalen op welke vlakken ze elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen. 

RvB RvC en OR