OR heeft recht op voordracht commissaris RvC

8 september 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad heeft wettelijk het recht om een commissaris voor te dragen voor de Raad van Commissarissen (RvC) van zijn organisatie. Die voordracht mag de RvC niet weigeren, tenzij de raad denkt dat de persoon ongeschikt is.

In een organisatie met een RvC heeft de OR het recht om een derde van de commissarissen te benoemen. Als het totaal aantal commissarissen niet deelbaar is door drie, wordt het aantal afgerond naar beneden. Dit aanbevelingsrecht staat niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:158 lid 6). De OR doet er goed aan gebruik te maken van dit recht. De RvC houdt namelijk toezicht op de bestuurder en moet belangrijke besluiten goedkeuren. De RvC is dus een belangrijke overlegpartner van de OR en een commissaris kan de belangen van de werknemers bewaken bij de besluitvorming.

Gerommel bij KLM over zetel in RvC

KLM-piloten verkeren momenteel in onzekerheid over een zetel in de RvC. Die was hen toegezegd tijdens de cao-onderhandelingen, maar nu blijkt dat de strijd nog niet is gestreden. KLM heeft aandelen verkocht aan Delta Air Lines en China Eastern Airlines; beide organisaties krijgen een zetel in de RvC. De organisatie creëert een achttiende zetel voor een vertegenwoordiger van de werknemers. De European Works Council, de overkoepelende Europese ondernemingsraad van Air France-KLM, beslist of die zetel naar de Nederlandse werknemers gaat. Als dat het geval is, heeft de Nederlandse OR adviesrecht (tools) over het toekennen van de zetel aan de Nederlandse piloten.