OR kan achterban actief betrekken bij OR-werk

7 januari 2022 | Door redactie

Het betrekken van de achterban bij het OR-werk kan verdergaan dan alleen knelpunten of wensen doorspelen en meedenken over oplossingen. De ondernemingsraad (OR) kan de achterban ook vragen om bij te dragen aan de uitvoering van het OR-werk om zo de OR te ontlasten.

Werknemers kunnen op allerlei manieren een bijdrage leveren aan het OR-werk, al dan niet structureel. Het moet dan wel duidelijk zijn om welke taken het gaat en wat de OR van werknemers verwacht. Hoe concreter het verzoek van de OR, hoe groter de kans dat werknemers zich aangesproken voelen en interesse tonen. Denk aan taken zoals het verspreiden van enquêtes, helpen bij de organisatie van  bijeenkomsten, meedenken over verbetering van de OR-site of meewerken aan artikelen voor de nieuwsbrief. De achterban op die manier bij het OR-werk betrekken, is direct een mooie manier om de zichtbaarheid van de OR te vergroten (tool) én om werknemers enthousiast te maken voor het OR-werk.

OR kan vragen om helpende hand of taak geheel uitbesteden

Om te beginnen moet de OR bepalen welke taken er te verdelen zijn. Daarbij is het ook de vraag of het gaat om een helpende hand, of om de volledige uitbesteding van een taak. Gaat het om kleinere kortdurende klussen, dan volstaat het wellicht om één of een paar werknemers in te schakelen. Gaat het om grotere en langdurige projecten, dat kan het ook zinvol zijn om een werkgroep of eventueel een OR-commissie in te stellen. Er is echter een verschil tussen een werkgroep en een OR-commissie. Zo heeft de OR voor het instellen van een commissie de medewerking van de bestuurder nodig. Bovendien zijn per 1 januari 2022 de regels voor OR-commissies gewijzigd vanwege een wijziging in de WOR door de Verzamelwet SZW 2022.

Oproep OR moet concreet en helder zijn

Afhankelijk van het soort taak, kan de OR heel gericht een paar werknemers benaderen of een algemene oproep doen, bijvoorbeeld in de OR-nieuwsbief of via een apart bericht. In beide gevallen is het belangrijk dat het verzoek een heldere taakomschrijving bevat, inclusief de kwaliteiten die vereist of gewenst zijn. Ook is het voor werknemers belangrijk om te weten hoeveel tijd het ze zal kosten en voor welke periode. Ze moeten immers kunnen bepalen of ze beschikbaar zijn en mogelijk ook in overleg hierover met hun leidinggevende.

Taken waarvoor de OR een beroep op de achterban kan doen

Doorgaans zal het voor werknemers makkelijker zijn om kleinere en kortdurende klussen op te pakken dan de grotere en langdurige projecten. Het kan dus slim zijn om eerst een beperkt beroep te doen op de achterban en eens te bekijken of daar animo voor is en hoe dat uitpakt. Onderstaande klussen zijn voorbeelden van taken die de OR prima (deels) kan uitbesteden:

  • Teksten schrijven: is geen van de OR-leden echt bedreven in het schrijven van teksten, dan kan een collega die daar wel erg goed in is, wellicht uitkomst bieden. Zo zou een medewerker van de communicatieafdeling kunnen meehelpen met het opstellen van de OR-nieuwsbrief.
  • Digitale nieuwsbrief: de programmeerkennis van een werknemer van de IT-afdeling kan goed van pas komen om zowel de verzending van een digitale nieuwsbrief in goede banen te leiden als om tot een mooie opmaak te komen.
  • Onderzoek: een collega die ervaring heeft in het houden van onderzoeken of afnemen van enquêtes kan helpen bij het formuleren van vragen voor een poll of medewerkerstevredenheidsonderzoek onder de achterban en het analyseren van de resultaten ervan.