OR moet veiligheid van alle werknemers bewaken

Ondernemingsraden moeten goed opletten of de bestuurder voldoende en tijdig genoeg maatregelen treft om werknemers te beschermen tegen het coronavirus. Er kan in deze uitzonderlijke omstandigheden een ongeoorloofd onderscheid ontstaan tussen bijvoorbeeld kantoor- en productiemedewerkers.

23 maart 2020 | Door redactie

Tal van organisaties sluiten en werknemers die dat kunnen, werken thuis om het coronavirus aan te pakken. Niet alle organisaties gaan echter direct over tot sluiting of leggen de productie stil. Hierdoor kan het zijn dat binnen één organisatie de kantoorwerknemers al vanuit huis werken, maar dat de productiemedewerkers nog worden blootgesteld aan besmettingsrisico's.

OR kan aandringen op bescherming van productiemedewerkers

De ondernemingsraad (OR) kan er bij de bestuurder op aandringen om de productie zo snel mogelijk volledig stil te leggen om zo ook de productiemedewerkers te beschermen. Zij kunnen de adviezen en richtlijnen van de overheid, zoals 1,5 meter afstand bewaren, vaak niet opvolgen, met alle risico’s van dien.
Zo maakte de OR van Volkswagen-groep (VW-groep) in Wolfsburg, het hoofdkwartier van de autofabrikant, zich hard voor de belangen van de productiemedewerkers. De VW-groep besloot om de productie in de meeste Europese fabrieken tijdelijk stil te leggen vanwege het coronavirus. De fabrieken sloten echter zaterdag pas. De OR vindt dat veel te laat.

OR wil onnodige blootstelling aan besmettingsrisico's tegengaan

De OR schreef in een brief aan de werknemers dat er een ‘tweeklassenmaatschappij’ ontstaat. De kantoormedewerkers werkten thuis, terwijl de productiemedewerkers onnodig lang werden blootgesteld aan besmettingsrisico's. De productiemedewerkers werken schouder aan schouder aan de assemblagelijnen. Ze kunnen daarmee niet voldoen aan de richtlijn van 1,5 meter afstand die inmiddels ook de Duitse overheid heeft uitgevaardigd. Er zijn wereldwijd ongeveer 25 werknemers binnen VW-groep getroffen door het coronavirus. Dat bleek uit een eerdere presentatie van definitieve resultaten over 2019. Wereldwijd werken er meer dan 670.000 werknemers.