OR-reglement voorleggen aan bestuurder

27 juni 2018 | Door redactie

Gaat de OR aan de slag om het voorlopig OR-reglement definitief te maken, dan zijn daarvoor verschillende manieren. In feite is de keuze eenvoudig: voortborduren op het voorlopig reglement of een nieuw reglement opstellen.

Als de ondernemingsraad een definitief OR-reglement (tool) gaat vaststellen, zijn er globaal twee keuzes. De OR kan ervoor kiezen om het voorlopig reglement over te nemen en dit naar eigen inzicht te wijzigen en aan te vullen. Uiteraard moet de OR daarbij de plichten die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) noemt respecteren. Een andere optie is om een nieuwe versie van het OR-reglement te ontwerpen en vast te stellen.

Slimme OR zoekt samenwerking met bestuurder op

Heeft de OR eenmaal een concept-OR-reglement opgesteld, dan moet de OR dit voorleggen aan de bestuurder. De bestuurder moet de gelegenheid krijgen om de inhoud van het OR-reglement te bestuderen en zijn mening daarover te geven. De OR hoeft met die mening niets te doen. Het gaat er met name om dat de bestuurder niet ineens overvallen wordt met een definitief OR-reglement. Uiteraard zoekt een slimme OR vooral de samenwerking op met de bestuurder. Een goede OR behartigt immers niet alleen de belangen van de achterban maar ook die van de organisatie en is dus ook een goede ondersteuning voor de bestuurder.