OR-Voorbeeldreglement SER nu ook in Engels

1 februari 2016 | Door redactie

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden van de SER is nu ook beschikbaar in het Engels. Erg handig voor multinationals in Nederland waar leden van de ondernemingsraad (OR) de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn.

Met de toenemende internationalisering is het goed dat het OR-Voorbeeldreglement van de Sociaal-Economische Raad (SER) nu ook in het Engels beschikbaar is. In de Engelse versie zijn alle wetswijzigingen meegenomen, waarop de Nederlandse versie vorig jaar is aangepast. Zo is toen onder andere het vervallen van de handtekeningenvereiste voor de OR-verkiezingen meegenomen.

Richtlijn voor eigen OR-reglement

Het OR-Voorbeeldreglement ondersteunt OR’en bij het opstellen van een OR-reglement (infographic) dat voldoet aan wettelijke voorschriften uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De SER geeft in het Voorbeeldreglement tekst en uitleg over de bepalingen uit de WOR en biedt ondernemingsraden modeldocumenten aan die ondersteuning bieden bij het organiseren van OR-verkiezingen en bij het opstellen van instellingsbesluiten, zoals voor een vaste of onderdeelcommissie (infographic).

Voorbeeldreglement OR gratis online beschikbaar

Het reglement is opgesteld door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en is gratis beschikbaar via de website van de SER:

Het is sinds 1 augustus vorig jaar niet meer mogelijk om een papieren versie te bestellen. Voor personeelsvertegenwoordigingen (PVT’s) is er de Leidraad PVT. Deze richtlijn voor PVT’s is vernieuwd in de tweede helft van 2015.