Special 'OR & commissaris' gelanceerd

16 december 2016 | Door redactie

De Alliantie Medezeggenschap en Governance heeft een digitaal magazine gelanceerd over de relatie tussen de ondernemingsraad en commissarissen. Deze special staat boordevol tips over de samenwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

De raad van commissarissen (RvC) en de OR komen elkaar vooral tegen in de halfjaarlijkse overlegvergadering met de bestuurder, het zogeheten artikel-24-overleg, maar kunnen elkaar tussendoor ook opzoeken. Dat is nuttig, want zowel de RvC als de ondernemingsraad (OR) hebben de taak om de bestuurder zo goed mogelijk te helpen bij het uitstippelen van beleid. Bovendien houden beide raden toezicht de uitvoer van het beleid; ze bewaken de koers en de continuïteit van een organisatie.

OR werkt te weinig samen met toezichthouder

Uit onderzoek bleek al eerder dat de OR te weinig samenwerkt met de toezichthouders. En dat is jammer, want het bestuur, toezicht en de medezeggenschap staan niet voor niets bekend als de Gouden Driehoek van de organisatie. Overleg tussen deze drie partijen is belangrijk voor bijvoorbeeld het creëren van draagvlak, productiviteit, innovatie en beperking personeelsverloop.

Relatie OR en toezichthouder belangrijk voor SER

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is een commissie van de Sociaal-econimische raad (SER). Zij stelde eerder dit jaar al een handreiking op voor het versterken van de band tussen toezichthouders en de OR. De SER werkte ook mee aan de special over OR en commissaris (pdf)

Bijlagen bij dit bericht

Overlegrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 17 minuten