Tips om betrokkenheid te organiseren

27 maart 2017 | Door redactie

In kleinere organisaties is de afstand tussen de bestuurder en de werknemers vaak zo klein dat medezeggenschap niet formeel geregeld is. Een nieuwe handreiking van de SER biedt tips om ook binnen kleine organisaties de betrokkenheid van en het draagvlak onder werknemers te vergroten.

De handreiking ‘Bereik uw doel met betrokken medewerkers’ (pdf) van de commissie bevordering medezeggenschap van de SER is gericht op organisaties met maximaal zo’n 100 werknemers. Omdat bestuurders binnen zulke relatief kleine organisaties vaak nauw betrokken zijn bij de werkvloer, is de betrokkenheid van medewerkers vaak een vanzelfsprekendheid. Om echt te weten wat er leeft onder de werknemers, is het goed om werknemers (formeel of informeel)  op verschillende niveaus te betrekken bij de organisatie: meeweten, meepraten en meebeslissen. Zo krijgen werknemers de mogelijkheid om de bestuurder constructief tegen te spreken en zo de strategie en besluitvorming te verbeteren.

Betrokkenheid informeel en formeel organiseren

Voor organisaties met meer dan 30 werknemers is het efficiënter om de betrokkenheid van de werknemers te organiseren via een vertegenwoordigend orgaan zoals een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een ondernemingsraad (OR). Organisaties met 50 werknemers of meer zijn dat wettelijk verplicht (artikel 2 Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een informele vorm is natuurlijk ook een optie, denk aan een projectgroep van werknemers die meedenkt met de bestuurder over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie in de vorm van een overlegvergadering, een medewerkersenquête (tool) of brainstormsessies.