Uitstapje OR kan medezeggenschap ten goede komen

22 juli 2022 | Door redactie

Om het OR-werk zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat de OR-leden goed elkaar op ingespeeld zijn. Een uitstapje waarbij OR-leden elkaar ook eens buiten het het werk om ontmoeten, kan helpen om elkaar beter te leren kennen.

Een goede samenwerking tussen OR-leden is cruciaal voor een goede uitvoering van het medezeggenschapswerk. Het kan daarom een goed idee zijn om ook voor de ondernemingsraad (OR) eens een uitje te plannen. OR-leden krijgen dan de kans om elkaar eens buiten het werk om te leren kennen. Natuurlijk is het een optie om het tijdens het uitje ook over de lopende OR-zaken te hebben, maar het moet zeker geen officiële vergadering worden. 

OR-leden kunnen elkaar persoonlijk leren kennen tijdens uitstapje 

De nadruk moet dus liggen op een ontspannen en persoonlijke ontmoeting. Als OR-leden elkaar persoonlijk beter leren kennen, zullen ze elkaar ook beter begrijpen. De kans is daardoor groot dat er ook wat minder (snel) discussies en irritaties ontstaan. Dat verbetert niet alleen de onderlinge samenwerking tussen OR-leden, maar komt ook de verstandhouding tussen de OR en de bestuurder (tool) ten goede.   

Kosten voor uitje OR voorleggen aan bestuurder 

De OR kan het uitje zo gek maken als de raad wil, maar het zal in principe voor eigen kosten zijn. Het kan echter geen kwaad om bij de bestuurder eens te peilen of hij ervoor openstaat om eraan bij te dragen. Een goed functionerende OR komt immers ook uw bestuurder en de organisatie ten goede en is dus niet alleen in belang van de OR zelf. In dat opzicht is het van belang dat de kosten redelijk zijn. Wat 'redelijk' is, is ook afhankelijk van wat gebruikelijk is binnen de organisatie. Is het heel gebruikelijk om zakenreizen naar het buitenland te maken, dan zijn de opties wellicht iets ruimer dan wanneer een eenvoudige lunch al uitzonderlijk is.

Uitje OR combineren met OR-scholing 

Mogelijk staat de bestuurder er ook eerder voor open om de kosten (deels) voor zijn rekening te nemen als de OR het uitstapje combineert met bijvoorbeeld een cursus in het kader van OR-scholing. Denk aan een ochtend waarin de OR een training volgt, afgesloten met een lunch op locatie en gevolgd door een middagprogramma met een activiteit en eventueel een diner. Als de OR in plaats van een ‘uitje’ over ‘teambuilding’ spreekt, is het meteen duidelijk dat het onderdeel is van een scholingsactiviteit.

Bijlagen bij dit bericht