Voorlopig OR-reglement dwingt tot keuzes

30 april 2018 | Door redactie

Een voorlopig OR-reglement beschrijft de gang van zaken wat betreft de OR-verkiezingen. Dat is een zorgvuldige klus, want het moet juridisch allemaal kloppen. Daarnaast moet de bestuurder of de voorbereidingscommissie behoorlijk wat keuzes maken.

In artikel 10 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat beschreven wat er moet worden geregeld voor de OR-verkiezingen (tools). De bestuurder of de voorbereidingscommissie moet al een aantal knopen doorhakken voordat de verkiezingen van start kunnen gaan en de werknemers van een organisatie hun OR kunnen kiezen. Denk hierbij aan:

  • Hoe lang moeten werknemers in de organisatie werken om kiesgerechtigd of verkiesbaar te kunnen zijn?
  • Wel of niet instellen van kiesgroepen voor aparte onderdelen van de organisatie?
  • Kiesstelsel: het personenstelsel of het lijstenstelsel (tool)? Een lijstenstelsel werkt met ‘partijen’ op een bepaald inhoudelijk programma, te vergelijken met verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bij een personenstelsel stemmen werknemers direct op personen. 
  • Kandidaatstelling: vakbondsleden kandideren zich via de vakbonden. Kandidaten die geen lid zijn van een vakbond kunnen zich kandideren via een vrije lijst.
  • Verkiezingen en bekendmaken van de uitslag. Hoe en wanneer?
  • Opvullen van vrijkomende plaatsen in de OR. Wie volgt een OR-lid op dat tussentijds vertrekt?
  • Zittingstermijn OR. Een termijn van drie jaar is gebruikelijk, maar twee of vier jaar is ook mogelijk.

Werkwijze OR hoeft nog niet in OR-reglement

In principe hoeft een bestuurder bij het opstellen van het voorlopig reglement nog niet na te denken over de werkwijze van de OR. Het is dan aan de OR om dit zelf na de verkiezingen zo snel mogelijk te regelen. In de praktijk gebruiken bestuurders vaak een voorbeeldreglement (tool) en komen daarin ook zaken aan bod zoals het aantal OR-leden dat bij een vergadering aanwezig moet zijn, de manier waarop het secretariaat werkt en de manier waarop verslagen worden verspreid. Wel moet er ook een bezwaarregeling in het voorlopig OR-reglement zijn opgenomen.