Wel en niet in voorlopig OR-reglement

Hoewel het voorlopig OR-reglement de basis is voor het definitieve reglement, zijn er ook een aantal zaken die er niet in thuishoren. Wat er naast een nauwkeurige en heldere beschrijving van de procedures voor de OR-verkiezingen wél in moet staan is een regeling voor bezwaar.

11 mei 2018 | Door redactie

De volgende onderwerpen zijn afspraken tussen bestuurder en OR. Ze horen daarom niet thuis in een voorlopig OR-reglement (tool). Het is wel zinnig om er na de eerste verkiezingen (tools) goede afspraken over te maken:

  • het aantal vrijgestelde uren van de OR-leden en hoe deze vrijstelling wordt gerealiseerd;
  • eventueel meer dan de wettelijke vijf dagen voor scholing en vorming van OR-leden;
  • eventueel budget voor OR-werk;
  • de gang van zaken in de overlegvergadering tussen OR en bestuurder;
  • afspraken over extra faciliteiten en bevoegdheden voor de OR.

Bezwaarregeling in voorlopig OR-reglement

Een onderwerp dat wél aan bod moet komen in het voorlopig OR-reglement naast een nauwkeurige en heldere beschrijving van de procedures voor de OR-verkiezingen is de bezwaarregeling. Werknemers en andere belanghebbenden (zoals de vakbonden) kunnen dan bezwaar maken als ze:

  • vinden dat bepaalde werknemers ten onrechte niet op de lijst(en) staan;
  • het er niet mee eens zijn dat lijsten geldig, of juist ongeldig, verklaard zijn;
  • bezwaren hebben tegen de gang van zaken tijdens de verkiezingen en tegen de verkiezingsuitslag.