Jaarverslag OR opstellen

Formulier

MS Word 58.60 kb

18-10-2019

Download deze tool
De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een overzicht van uw activiteiten in de vorm van een jaarverslag. In deze tool wordt een overzicht gegeven van mogelijke onderdelen van het verslag. Ook worden op het instructieblad tips gegeven om het verslag uniek, interessant en ludiek te maken. Zo kunt u een verslag afleveren dat de gehele achterban bereikt.