VERDIEPINGSARTIKEL

Nieuw voorbeeldreglement van SER nog beter toepasbaar in OR-praktijk

7 mei 2021 4 minuten Door redactie

Iedere OR is verplicht om een reglement te maken met regels voor een correct verloop van de OR-verkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR (artikel 8 WOR). Veel ondernemingsraden gebruiken hiervoor het voorbeeldreglement van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het modelreglement bestaat uit 23 artikelen, elk met een concreet tekstvoorstel en een toelichting. Dit biedt uw OR goede handvatten voor het opstellen van een reglement dat past bij uw eigen organisatie.

In 2020 heeft de SER zijn voorbeeldreglement herzien. De bepalingen over de verkiezingen zijn aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming (toolbox). De voorbeeldtekst en toelichting over digitaal stemmen zijn vernieuwd en er zijn vo

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.