Heeft de OR adviesrecht op het instellen van nieuwe functies?

9 april 2015

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee vindt, vragen we ons af of zo’n voorgenomen besluit adviesplichtig is? En hoe zit dat als het om slechts één functie gaat?

In het eerste lid van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat precies welke voorgenomen besluiten uw bestuurder aan uw OR moet voorleggen voor advies. Ook bestaat de kans dat u met uw bestuurder schriftelijk bent overeengekomen dat uw adviesrecht verder reikt dan de bepaling in de WOR. Sla ook altijd de cao erop na. Daarin staan soms aanvullende bepalingen die uw OR extra rechten toekennen.

Uitbreiding (of inkrimping) van managementteam is vaak adviesplichtig

In de WOR staat niet dat uw OR adviesrecht heeft op het instellen van nieuwe functies, maar wel bij een belangrijke wijziging in de organisatie of in de bevoegdheidsverdeling. Kunt u die link leggen, dan heeft u dus recht op advies. Die brug is wat makkelijker te slaan als het gaat om leidinggevende functies of functies in het hoger management. Zo zal een uitbreiding (of inkrimping) van het managementteam al snel adviesplichtig zijn. Dat het daarbij gaat over één functie, verandert niets aan de zaak. Let goed op nieuwe functies op het gebied van het arbobeleid. Daarop kunt u vaak zelfs uw instemmingsrecht claimen!

OR mag bestuurder ook ongevraagd adviseren

Los van uw adviesrecht op grond van artikel 25, lid 1 WOR, heeft uw OR ook het recht om uw bestuurder ongevraagd te adviseren. Dit initiatiefrecht is vastgelegd in artikel 23, lid 3 WOR. Via een ongevraagd advies hoeft u niet te wachten op de adviesvraag van uw bestuurder. Beroept u zich op uw initiatiefrecht, dan is uw bestuurder verplicht met uw OR in gesprek te gaan. Vervolgens moet hij zijn besluit schriftelijk onderbouwd kenbaar maken. Heeft u extra informatie nodig, dan kunt u daarom vragen met een verwijzing naar artikel 31, lid 1 WOR. Volgens die bepaling heeft u recht op alle informatie die u nodig heeft voor de vervulling van uw taak.