Heeft de OR adviesrecht op het instellen van nieuwe functies?

9 april 2015

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee vindt, vragen we ons af of zo’n voorgenomen besluit adviesplichtig is? En hoe zit dat als het om slechts één functie gaat?

In het eerste lid van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat precies welke voorgenomen besluiten uw bestuurder aan uw OR moet voorleggen voor advies. Ook bestaat d

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.