Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

9 april 2015

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar in OR-werkgroepen. Een OR-lid mag hier van zijn leidinggevende vaak niet aan deelnemen, omdat hij niet gemist kan worden op de afdeling. Mag een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-activiteiten?

Als er op de afdeling sprake is van een noodsituatie, is het begrijpelijk als dat even voorrang krijgt. Maar dat moet wel een uitzondering blijven. Als die situatie zich vaak herhaalt, klop er iets niet. OR-werk is tenslotte ook werk en een OR-lid moet de gelegenheid krijgen om zijn OR-taken onder werktijd en met behoud van loon uit te voeren. Een OR-lid heeft het recht om minimaal 60 uur per jaar aan zijn OR-werk te besteden (exclusief vergadertijd), plus 5 dagen per jaar aan OR-scholing (artikel 18 WOR). Dit geldt zowel voor full- als parttimers. Voor leden van een OR-commissie gelden aparte regels.

Leidinggevende mag functioneren OR niet beperken

Heeft uw OR het door omstandigheden, zoals een reorganisatietraject, extra druk, dan heeft dit tot gevolg dat alle leden minder beschikbaar zijn voor hun reguliere werk. Als een leidinggevende hier problemen mee heeft, moet hij aankloppen bij zijn manager. Zorg er dus voor dat dit niet het probleem van het ene OR-lid blijft en maak er een OR-zaak van. Dat is het feitelijk ook, want uw OR wordt in zijn functioneren belemmerd door het optreden van die ene leidinggevende. Bespreek dit met de leidinggevende. Spreek ook de bestuurder erop aan en laat hem ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de OR-activiteiten.

In drukke periode kan aantal OR-uren tijdelijk omhoog

Het komt vaker voor dat er problemen ontstaan op een afdeling omdat een werknemer OR-lid is. Dat doet zich met name voor in organisaties waar afdelingen hiervoor niet worden gecompenseerd. Dat betekent dan verlies van arbeidscapaciteit, zeker als de OR extra druk is. Heeft uw OR een afspraak met de bestuurder over hoeveel tijd het OR-werk normaal kost? Daarmee kunnen leidinggevenden van OR-leden laten zien dat de afdeling onderbezet is. Afdelingen zonder OR-leden moeten dan wat inleveren. In tijden van drukte kan het aantal OR-uren tijdelijk omhoog.