Aanpak Jeugdwerkloosheid gaat door in 2017

20 september 2016 | Door redactie

Om de aansluiting tussen opleiding en werk te verbeteren, blijft het kabinet volgend jaar inzetten op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Diverse maatregelen moeten jongeren aan een baan helpen.

De economie trekt aan, maar er zijn nog altijd jongeren onnodig werkloos. Voor hun toekomstperspectieven is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk een baan vinden. Een mismatch tussen hun opleiding en het type werk op de arbeidsmarkt is hierbij een sta-in-de-weg. Het kabinet hoopt met een aantal maatregelen de situatie te verbeteren. De Aanpak Jeugdwerkloosheid – die in de afgelopen jaren werd ingezet – gaat dan ook door in 2017.

In vacature voorkeur uitspreken voor jongeren

Ook volgend jaar wil het kabinet zich richten op informatievoorziening over arbeidsmarktkansen en het gericht helpen van jongeren (uit achterstandswijken) met uitkering of zonder opleiding. Werkgevers zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Momenteel mogen zij in een vacature de voorkeur uitspreken voor een jongere van 18 tot 27 jaar. De werkgever moet dan wel expliciet aangeven dat de vacature onderdeel is van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Waarschijnlijk mogen werkgevers ook in 2017 dit onderscheid in vacatures blijven maken. 

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.