Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie krijgt vervolg

10 oktober 2017 | Door redactie

Het is ontoelaatbaar dat werkgevers bij werving en selectie van nieuwe werknemers discrimineren. Het kabinet geeft daarom een vervolg aan het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Inspectie SZW gaat streng handhaven.

Het aankomend kabinet Rutte III zet in op een harde aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Discriminatie van bepaalde groepen sollicitanten en werknemers door werkgevers is ontoelaatbaar. Daarom zet het kabinet het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie dat in 2014 is gelanceerd, nog eens vier jaar voort.  In het Actieplan is aandacht voor onder meer het bestrijden van discriminatie in sollicitatieprocedures en bij zwangerschap. Inspectie SZW  gaat hier strenger op handhaven.

Gelijk loon voor gelijk werk

In het regeerakkoord is ook aandacht voor een internationaal gelijk speelveld door aanscherping van de detacheringsrichtlijn. Dat moet voorkomen dat werknemers uit verschillende EU-lidstaten ongelijke arbeidsvoorwaarden hebben en daardoor ongelijk behandeld worden. Werkgevers moeten gelijk werk op dezelfde plaats belonen met gelijk loon.