Carrièreportfolio maakt teams effectiever

23 september 2015 | Door redactie

Een zogenoemd ‘carrièreportfolio’ kan ervoor zorgen dat er bij het samenstellen van teams meer oog is voor diversiteit binnen het team. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Tilburg University. Ook zou zo’n digitaal dossier een rol kunnen spelen in het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Een carrièreportfolio is een uitgebreid digitaal dossier waarin een werknemer of werkzoekende zijn kennis, competenties en ambities opneemt. Doordat er in het carrièreportfolio ook aandacht is voor ‘soft skills’ krijgen HR-afdelingen een uitgebreider beeld van een persoon dan wanneer alleen de formele kwalificaties worden opgesomd, zo blijkt uit het proefschrift ‘Enhancing Online Labour Market Intermediation through Career Portfolios’ van Ronald Lievens aan Tilburg University. Een team samenstellen op basis van soft skills – zodat teamleden elkaar aanvullen – wordt op die manier gemakkelijker. Lievens ontwikkelde ook een checklist voor het invoeren van een carrièreportfolio voor HR-doeleinden. 

Platform met gestandaardiseerde cv’s

Het gebruik van carrièreportfolio’s in sollicitatieprocedures zou ook een rol kunnen spelen in het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Toch zitten daar volgens de onderzoeker nog haken en ogen aan: informatie over kennis en competenties wordt in vacatures en cv’s immers meestal niet op dezelfde manier verwoord. Lievens adviseert daarom de oprichting van een platform dat bedrijven toegang geeft tot gestandaardiseerde cv’s. Uit onderzoek naar een bestaand platform in Italië blijkt dat dit tot efficiëntere sollicitatieprocedures leidt.