Communiceer uw referral-beleid

11 april 2014 | Door redactie

Door een beroep te doen op het netwerk van werknemers vult u vacatures gemakkelijker in. Referral recruitment (via-via werving) is dan ook de effectiefste manier van personeelswerving. Eén van de voorwaarden voor een succesvol referral-beleid is echter wel dat u het constant blijft communiceren.

Als u voor de personeelswerving structureel gebruik wilt maken van het netwerk van werknemers, is het opzetten van een doordacht referral-programma cruciaal. In het programma besluit u bijvoorbeeld hoe u draagvlak creëert bij de werknemers, wat de regels zijn voor het aanbrengen van kandidaten en of dit een beloning oplevert voor de werknemers. Daarnaast moet u helder voor ogen hebben hoe u het programma aan de man wilt brengen. Hier gaat het vaak mis.

Referral recruitment is constante communicatie

Werknemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van een referral-programma of vinden het programma niet duidelijk. Maak uw referral-programma daarom zo simpel mogelijk en communiceer het programma continu via verschillende communicatiemiddelen zoals intranet, de website, folders en posters. Wees creatief in uw communicatie, want dit bevordert de mond-tot-mond reclame. Benut voor uw communicatiecampagne ook social media zoals LinkedIn en Facebook. Door intern keer op keer te laten weten hoe belangrijk referral recruitment is, worden werknemers echt geactiveerd. Uiteindelijk wilt u bereiken dat werknemers uit zichzelf op zoek gaan.

Succes delen verhoogt betrokkenheid

Communiceer niet alleen het beleid, maar ook de successen die het heeft opgeleverd. Koppel daarnaast altijd terug aan de refererende werknemer hoe de sollicitatieprocedure van zijn aangedragen werknemer verlopen is. Op die manier stimuleert u werknemers om vaker nieuwe kandidaten aan te dragen en maakt u referral recruitment een succesvolle wervingsstrategie.